Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

AS yn gwahodd myfyrwyr newyddiaduraeth Glyndŵr i Balas San Steffan am daith o gwmpas

London

Gwahoddodd AS wrecsam fyfyrwyr newyddiaduraeth i ymweld â'i swyddfa yn Llundain ac i fynd ar daith o amgylch Palas San Steffan.

Croesawodd AS Ian Lucas fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i'r Senedd ddydd Mawrth  i helpu gyda'u modiwl Materion Cyhoeddus.

Roedd y myfyrwyr yn cyfweld Mr Lucas i gael cipolwg ar ei rôl o ddydd i ddydd.

Meddai: "Fy rhwymedigaeth cyntaf yw'r un i'm hetholaeth i. Rwy'n rhannu fy amser rhwng Llundain a Wrecsam ond credaf fod fy rôl ar ei mwyaf effeithiol pan fyddaf yn dod â'r ddau at ei gilydd.”

Esboniodd Ian sut roedd teulu wedi cysylltu ag ef yn ddiweddar gan fod budd-daliadau anabledd eu mab wedi cael eu torri, ond ar ôl iddo fo ymgymryd â'r mater cafodd ei ollwng.

Ychwanegodd: “Mi wnes i adrodd y stori am y toriadau anabledd yn y siambr i dynnu sylw at yr effaith y mae'r asesiadau anabledd newydd hyn yn ei chael ar bobl ac mae'r mater yn cael ei ddilyn. “Mae hyn yn dangos drwy gynrychioli'r etholaeth yn y senedd yn uniongyrchol gall achos o Wrecsam gael effaith yma yn y siambr yn Llundain.”

Cododd Myfyrwyr hefyd faterion amserol gyda'r AS gan gynnwys pleidlais Cyngor Wrecsam o blaid cartrefu pum teulu o ffoaduriaid o Syria..

Meddai Mr Lucas wrth y myfyrwyr: “Mae wedi bod yn broses hir rhwng llywodraeth leol a llywodraeth ganolog i gyrraedd lle rydym arni yn awr o ran derbyn ffoaduriaid.

“Rwyf o blaid derbyn y teuluoedd hyn i Wrecsam ac nid ydym yn gofyn llawer yn y cyd-destun ehangach. Does neb wedi cysylltu â fi'n yn uniongyrchol sydd yn erbyn hyn ond mae rhai wedi sydd o'i blaid.”

Roedd y myfyrwyr hefyd wedi mynd ar daith o amgylch y Senedd ac eisteddon nhw yn Nhŷ'r Cyffredin i wylio dadl.

Meddai Janet Jones, uwch ddarlithydd mewn Newyddiaduraeth a Chysylltiadau'r Cyfryngau: “Roedd yn ddiwrnod gwych i'r holl fyfyrwyr ac yn gyfle gwych iddyn nhw gyfweld â'u AS lleol.

“Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Ian Lucas a'i dîm am drefnu'r diwrnod a rhoi sesiynau gwleidyddiaeth a newyddiaduraeth y myfyrwyr yn eu cyd-destun.”

Ariannwyd y daith i Balas San Steffan gan raglen gyflogadwyedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam A Degree Of Responsibility (ADOR).

Meddai Lucy Jones, cydlynydd y prosiect ADOR: “Rydym yn falch iawn i helpu ein myfyrwyr i ddysgu ac ennill profiad y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar deithiau fel hyn, yn ogystal â gwneud cysylltiadau ac adeiladu perthynas yn y diwydiant y maent yn dymuno gweithio ynddo.

“Roedd yn wych gweld o'r trip bod un myfyriwr yn gallu gwahodd yr AS i'w sioe radio a bod un arall yn gallu ffilmio'r cyfweliad i'w helpu gyda'i phrosiect prifysgol.”

Ewch i tudalennau cyrsiau israddedig Prifysgol  Glyndŵr Wrecsam am fwy o wybodaeth.

Top