Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Chwaraewyr Gêmau Cyfrifiadurol yn barod am y Jam Gêmau Byd-Eang Mwyaf

pic

Ionawr 7 2016

Mae plant ysgol yn cael eu hannog i ymuno â byddin o 28,000 o chwaraewyr gêmau cyfrifiadurol rhyngwladol â'r nod o greu gêm fideo mewn 48 awr.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn cynnal, yng Nghymru, y Jam Gêmau Byd-eang mwyaf yn ei Chanolfan y Diwydiannau Creadigol, Wrecsam ddydd Gwener Ionawr 29.

Y nod yw dod ag unrhywun sydd yn ymddiddori mewn gêmau fideo ynghyd i geisio gwneud gêm cyfrifiadurol o'r cychwyn i'r diwedd o fewn cyfnod llym o 48 awr.

Gwahoddir oedolion a phlant dros saith oed i ymuno wrth i'r brifysgol geisio datblygu'r digwyddiad yn Wrecsam. Llynedd cyfunodd tîm o 46 o jamwyr eu sgiliau i wneud 18 gêm unigryw.

Yn draddodiadol mae'r jam yn cael ei lansio gan brif siaradwr gwadd, eleni bydd Chris Payne, prif raglennydd Travellers Tales Games yn annerch y gynulleidfa.

Mae Chris wedi gweithio ar gyfres o gêmau fideo dan fasnachfraint Lego gan gynnwys Lego Jurassic World, Lego Harry Potter, Lego Lord of the Rings, Lego Dimensions a Lego Batman.

text and pic

Meddai Rich Hebblewhite, uwch ddarlithydd mewn cyfrifiadura ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Yn ogystal â bod yn ddatblygwr blaenllaw, mae Chris hefyd yn jamiwr gêmau brwd a bydd e'n rhannu ei brofiadau ac yn cynnig cyngor i gyfranogwyr eleni.

“Rydym eisiau dod â phobl ynghyd o bob cefndir ac annog meddwl creadigol i esgor ar gêmau bach ond arloesol ac arbrofol.

“Yn ogystal â bod yn hwyl i blant, mae gan y Jam Gêmau botensial addysgol aruthrol hefyd a byddai'n wych i gael mwy o bobl ifanc yn cyfrannu.

“A fydden ni ddim yn gwrthod neb arall chwaith - mae'r Jam Gêmau Byd-eang wedi'i gynllunio i ddarparu ar gyfer pobl o bob cefndir a lefel o sgiliau. Nid oes angen profiad blaenorol o gwbl,” ychwanegodd Rich.

“Roedd 28,800 o jamwyr gêmau ledled y byd llynedd oedd yn neilltuo amser datblygu anhygoel o fwy na 850,000 awr i'r achos ac rydym eisiau curo hyn os gallwn ni.”

Yn dilyn cofrestru o 4pm ddydd Gwener Ionawr 29 caiff thema jam gêmau eleni ei datgelu am 5pm.

Dilynir araith gyweirnod Chris Payne gan sesiwn rhaeadru syniadau cyn i waith ddechrau ar greu gêmau cyn y terfyn amser am 5pm ddydd Sul Ionawr 31.

Mae ffi gofrestru am £10 ar gyfer y digwyddiad y gellir ei thalu ar-lein drwy ddilyn y "ddolen gofrestru lleol" yn http://globalgamejam.org/2016/jam-sites/glyndwr-university-global-game-jam. Caiff y ffi ei defnyddio fel cyfraniad tuag at gost byrbrydau/diodydd/ gwobrau a  nwyddau traul.

Am ragor o wybodaeth ar y Jam Gêmau Byd-eang ewch i globalgamejam.org. Dilynwch y Jam Gêmau Byd-eang ar Facebook @Glyndwr Game Jammers  neu Twitter @GlyndwrGameJam a @R_Hebblewhite.

Top