Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol yn cynnig bwrsari mawr i newyddiadurwyr i bron haneru ffioedd eu cwrs

Hacks

Mae gan darpar newyddiadurwyr y cyfle i gael grant arbennig i'w helpu i fynd i mewn i'w gyrfa drwy gyfrwng cwrs uchel ei fri ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae'r brifysgol yng ngogledd Cymru'n cynnig cwrs newyddiaduraeth un-flwyddyn mewn partneriaeth â grwpiau cyfryngau lleol ers wyth mlynedd.

Ffi safonol y brifysgol safonol ar gyfer y cwrs yw £4,500, ond mae'r brifysgol yn cynnig bwrsari o £1,900 i helpu hyd at chwe myfyriwr gwblhau'r rhaglen.

Dywedodd arweinydd y cwrs, Janet Jones, fod y penderfyniad bwrsari hwnnw wedi ei wneud i helpu egin newyddiadurwyr yn yr ardal ennill y cymwysterau hanfodol ar gyfer gyrfa mewn newyddiaduraeth a chynyddu amrywiaeth yn y diwydiant.

"Mae pobl sy'n dymuno cael gyrfa mewn newyddiaduraeth angen cymwysterau'r Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr a phentyrrau o brofiad gwaith. Ond mae'n gallu bod yn ddrud iawn i bobl ifanc gyflawni hyn.

"Ni yw'r unig gwrs yng Nghymru y tu allan i Gaerdydd sy'n gallu rhoi cymwysterau NCTJ i fyfyrwyr. Ond mae ein myfyrwyr hefyd yn treulio dau ddiwrnod yr wythnos mewn ystafelloedd newyddion ar leoliad gwaith yn dysgu'r swydd gyda'n partneriaid mewn grwpiau cyfryngau. Rydym eisiau gwneud yn siŵr, drwy'r bwrsariaethau, bod y pecyn o fewn cyrraedd pob darpar newyddiadurwr o bob cefndir," meddai.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam eisoes wedi sicrhau bod y cwrs ar gael dros ddwy flynedd i helpu myfyrwyr i ledaenu cost cyflawni'r cymwysterau NCTJ hanfodol. Mae cymorth ac adnoddau ar gael hefyd trwy ganolfannau gyrfaoedd a son y brifysgol, i helpu myfyrwyr i reoli lleoliadau profiad gwaith.

Cafodd y cwrs ei roi yn safle pedwerydd allan o bob cwrs israddedig NCTJ yn y DU am ei chanlyniadau NCTJ cyffredinol yn 2013-14 ac roedd yn ail yn safleoedd cwrs rhan-amser cenedlaethol y NCTJ yn 2014-15.

Mae rhagor o wybodaeth ar y Dystysgrif AU mewn Newyddiaduraeth ar y wefan yn http://www.glyndwr.ac.uk/cy/Undergraduate2017/Journalism/

Top