Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Perfformwyr blaenllaw yn cychwyn digwyddiadau 2016 ym Mhrifysgol Glyndŵr

pic

Llun: Mae Russell Watson (chwith) a Frankie Boyle ymhlith y perfformwyr sy'n ymddangos ym Mhrifysgol Glyndŵr eleni

Ionawr 8 2016

Mae'r digrifwyr Frankie Boyle, Stewart Lee a Sean Lock ymhlith yr enwau mawr sy'n perfformio yn Neuadd William Aston Prifysgol Glyndŵr yn 2016.

Mae'r lleoliad yn Wrecsam yn croesawu llu o sêr drwy'r flwyddyn, gan gynnwys y digrifwyr Adam Hills, Russell Kane a Tom Stade.

Mae Rockers Hawkwind, canwr opera Russell Watson, prif leisydd Madness Suggs a'r arwres bop Lulu hefyd yn ymddangos ar lwyfan y theatr ar gampws Plas Coch.

Dywedodd Lynda Powell, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, y bydd Neuadd William Aston yn parhau i ddod â hufen dawn y Du a'r Byd i Ogledd Cymru, sy'n bwynt gwerthu mawr wrth ddenu ymwelwyr a darpar fyfyrwyr i'r brifysgol.

“Dros y blynyddoedd mae ein henw da am gynnal digwyddiadau o'r ansawdd gorau wedi parhau i gynyddu, a dyna pam mae'r enwau gorau ym myd comedi, cerddoriaeth a'r theatr yn dychwelyd yn gyson i Neuadd William Aston a'n lleoliadau eraill yma yn Wrecsam,” meddai Lynda.

“Rydym wedi croesawu degau o filoedd o ymwelwyr i'r brifysgol dros y 12 mis diwethaf achos ein bod ni'n rhoi adloniant rhagorol iddyn nhw - fydd hynny ddim yn wahanol yn 2016.”

Mae Glyndŵr hefyd yn mwynhau ffrwyth ei chytundeb cydweithredol gyda VMS – sy'n gweithredu, hyrwyddo ac yn rheoli Manchester Academy, Brixton Electric a Birmingham Ballroom, ymhlith arenau eraill – ac mae wedi dod ag enwau mawr gan gynnwys Shed Seven, Heaven 17, The Levellers a Martha Reeves i Neuadd William Aston.

Ychwanegodd Lynda: “Ar y cyd â'n tîm digwyddiadau, mae VMS wedi bod yn allweddol wrth ddod â pherfformwyr gwych i Wrecsam a gyda'n gilydd mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i gynyddu ymhellach ansawdd a nifer y gigiau a chyngerddau rydym yn eu cynnal dros y blynyddoedd i ddod.”

Mae'r brifysgol hefyd yn croesawu Ffocws Cymru'n ôl o fis Mai 12-14. Caiff Neuadd William Aston a Chanolfan y Diwydiannau Creadigol eu defnyddio, ymhlith lleoliadau eraill i gynnal digwyddiadau cerddoriaeth a chomedi yn ystod yr ŵyl boblogaidd.

Llofnododd Ysgol y Cyfryngau, Celf a Dylunio Prifysgol Glyndŵr Femorandwm Dealltwriaeth (MD) gyda'r trefnwyr Neal Thompson ac Andy Jones ddwy flynedd yn ôl, ac mae'r bartneriaeth wedi mynd o nerth i nerth ers hynny gydag amrywiaeth o artistiaid yn ymddangos ar y campws, gan gynnwys y digrifwr Henning Wehn a'r cyngerdd corawl  ‘Voices Of The Land: Lleisiau’r Fro’.

“Mae ein cyfleusterau wedi cael eu defnyddio fel lleoliadau ar gyfer Ffocws Cymru ers iddo ddechrau chwe blynedd yn ôl ond aeth y cytundeb hwn â phopeth gam ymhellach,” meddai Lynda.

"Mae'r ŵy bellach yn rhan allweddol o'n rhaglen o ddigwyddiadau byw blynyddol ac mae'n rhoi cyfle gwych i'n myfyrwyr gael profiad bywyd go-iawn fydd yn eu helpu yn eu gyrfaoedd. Edrychwn ymlaen at gynnal rhannau o'r digwyddiad eto eleni.”

Am ragor o wybodaeth a rhestr gyflawn o ddigwyddiadau yn Neuadd William Aston, ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01978 293293 neu ewch i'r wefan: www.glyndwr.ticketline.co.uk. Dilynwch y tîm ar Twitter @willasthall.

Am ragor o wybodaeth a Ffocws Cymru ewch i http://www.focuswales.com

Top