Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol y Brifysgol yn cyflwyno eu gwaith ffotograffiaeth mewn arddangosfa

ExhibitExhibit

Lansiwyd arddangosfa ffotograffiath newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yr wythnos hon.

Mae'r arddangosfa yn Oriel Sycharth gan y teitl Chwedlau, Teithio a Goddefgarwch yn dwyn ynghyd tri o ffotograffwyr artistiaid cyfoes; Karolina Skorek, Chris Clunn a Jack Scott, i adlewyrchu a dathlu'r amrywiaeth a 'r potensial sy'n bodoli o fewn ffotograffiaeth heddiw.

Gosodiad ffotograffig mawr Jack, Goddefgarwch yw penllanw cyfres o ddelweddau sy'n mynd i'r afael â'r erledigaeth grefyddol a ddioddefir gan fenywod Mwslimaidd yn y byd Gorllewinol. 

Meddai Jack, sy'n 21 oed, o Wrecsam, ac sydd yn y llun ar y dde: “Datblygwyd y prosiect hwn o drafodaethau â'r model, a bwriedir darlunio ei phrofiadau personol o gam-drin ac aflonyddu sydd yn anffodus wedi dod yn rhan o fywyd arferol menywod Mwslimaidd sy'n byw yn y Deyrnas Unedig.”

Mae'r tynnwr lluniau ifanc wedi cwblhau ei radd BA mewn Ffilm a Ffotograffiaeth  yn ddiweddar, ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, a'i fwriad yw dechrau gradd Meistr mewn Ffotograffiaeth ym mis Medi. 

Ychwanegodd: "Y gwaith rwy'n ei arddangos yn yr arddangosfa oedd fy ngwaith terfynol ar gyfer fy nhraethawd hir yn y brifysgol a dywedodd fy nhiwtor Mark McKenna y dylwn i gyflwyno'r gwaith hwn ymlaen yn y sioe."

Ffotograffydd cysyniadol yw Jack y mae ei waith yn canolbwyntio ar baru estheteg bwerus a deinamig, gyda phŵer cyfathrebol ffotograffiaeth, pwysleisir neges ac ystyr drwy'r gwaith.

Lansiwyd yr arddangosfa rad ac am ddim yn Oriel Sycharth, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ddydd Mawrth a bydd ar agor i bawb gael ymweld tan 27 Mehefin.

Bydd y ffotograffydd Karolina yn arddangos Golden Goddess a Heathland sef gweithiau o gyfres mae hi'n ei galw'n Chwedlau/Tales. Ganwyd Karolina yng Ngwlad Pwyl, ac mae'r chwedlau hyn yn gymysgedd o hanes a chwedloniaeth sy'n cael eu dylanwadu'n fawr gan ei chefndir diwylliannol Slafig, a system gred bersonol. 

Meddai Karolina, sydd bellach yn byw yng Nghei Connah, sydd yn y llun uchod gyda'i gwaith: “Mae gan bopeth bwrpas ac ystyr. Roed gan bob un o'r straeon hynny gymeriadau benywaidd cryf ynddynt; merched doeth wyddai sut i iacháu gyda pherlysiau ac egni, duwiesau, tylwyth teg, ysbrydion a llawer mwy. Roedd popeth mewn cydbwysedd perffaith.”

Tynnodd Karolina ei delweddau o Lauren Jones, sydd hefyd o Gei Conna, yng nghoedwig Llyn Brenig, ger Dinbych.

Graddiodd mewn dylunio gwydr yng Ngwlad Pwyl ac ar ôl symud i Gymru graddiodd o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam gyda gradd Meistr mewn Darlunio.

Mae Karolina bellach yn gweithio fel ffotograffydd a darlunydd llawrydd a'i nod yw astudio cwrs dysgu TAR ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam y mis Medi hwn.

Mae trydydd ffotograffydd yr arddangosda, Chris Clunn, yn dangos detholiad o ffotograffau o'i gyfres deithio Herne Bay to Mandalay.

Mae Chris, a ddechreuodd fel ffotograffydd cerddoriaeth yn y 1980au, wedi teithio'n helaeth, gan ddal y byd o'i gwmpas trwy ffotograffau.

Mae ei waith yn datgelu llygad sy'n cael ei dynnu at ffyrdd traddodiadol o fyw sydd wedi goroesi mewn diwylliant cyfoes sy'n tueddu tuag at y symudol a'r tafladwy.

I gael mwy o wybodaeth am yr arddangosfa neu ar Oriel Sycharth ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/OrielSycharthGallery/cy/ 

Top