GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Dylunydd cynnyrch arloesol yn helpu i ysbrydoli myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Designspeaker

Siaradwr gwadd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsan yn ysbrydoli myfyrwyr dylunio i anelu'n uchel dan ddweud 'mae gwneuthurwyr ffilmiau yn breuddwydio am y dyfodol ond ni fydd yn ei ddylunio’.

Ymwelodd dylunydd y ffôn symudol poced cyntaf, Dick Powell, un o sylfaenwyr Seymour Powell, ymgynghoriaeth dylunio ac arloesedd, â'r brifysgol am ei chynhadledd Dyfodol Creadigol ddydd Mawrth.

Gan annerch y myfyrwyr a'r ymwelwyr, meddai: “I believe design fundamentally is making things better, not just beautifully executed but better for the world.

"Rwy'n credu bod dylunio yn sylfaenol yn gwneud pethau'n well, nid yn unig yn eu harddu ond yn eu gwneud yn well ar gyfer y byd.

"Mae yna gysylltiad pwysig rhwng arloesi a dylunio. Dw i wedi bod yn ceisio arloesi drwy gyfol fy mywyd - rwy'n credu nad yw rhywbeth sydd ond yn edrych yn wych yn ddigon da.

"Fydd y rhan fwyaf o bethau y byddwch yn gweithio arnyn nhw ddim yn cyrraedd y farchnad am ychydig o flynyddoedd eto, felly mae'n rhaid i ni edrych i mewn i'r dyfodol.

"Mae gwneuthurwyr ffilmiau'n breuddwydio am y dyfodol, ond byddwn ni'n ei ddylunio."

Mae Seymour Powell wedi creu datrysiadau arloesi cyntaf yn y byd o'r tegell diwifr cyntaf a ffôn symudol poced, i atebion 21ain Ganrif mewn cludiant cynaliadwy, e-dalu a hidlo dŵr.

Rhannodd Dick ei gred gyda myfyrwyr bod dylunio ac arloesi yn ymwneud â gwneud bywyd yn well i bobl, tra'n ei wneud yn well ar gyfer busnes a'r amgylchedd yr ydym yn byw ynddo.

Ar ôl y seminar, meddai Dick: "Mae'n hynod o bwysig i gynnal digwyddiadau fel hyn. Yr wyf yn cofio pan oeddwn yn fyfyriwr dylunio yn y 70au cynnar daeth tri o arbenigwyr dylunio i siarad â ni ac roedden nhw mor ysbrydoledig. Ac mae'n cysylltu myfyrwyr â'r hyn y mae'r byd go iawn yn ei wneud.

"Mae'n arbennig o bwysig bod myfyrwyr celf a dylunio yn profi pob disgyblaeth. Mae'n rhaid iddynt feddwl am yr hyn y maent yn mynd i'w wneud ar ôl iddynt orffen y brifysgol.

"Mae'n mor gystadleuol yn y farchnad hon ac mae llwyddo yn anodd, ond gall y rhai sydd yn ddawnus ac yn benderfynol lwyddo."

Mae Dick hefyd yn gadeirydd y gymdeithas ddi-elw Gwobrau D ac AD (Dylunio a Chyfarwyddo Celf.

Yn siarad cyn gwobrau proffesiynol D ac AD eleni, meddai Dick: “Rwy'n edrych ymlaen at y gwobrau bob blwyddyn. Fel cadeirydd y gwobrau rwy'n cael gweld yr holl waith ac mae'n fy ysbrydoli.

"Rydym wedi ei droi yn ŵyl ar gyfer dylunwyr eleni fel y gall pobl ddod i edrych ar y gwaith. Mae gwobrau D ac AD yn elusen ac mae'r holl elw yn mynd at addysg yn helpu'r genhedlaeth nesaf o ddoniau creadigol.

Disgrifiodd Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Graffig, Pauline Amphlett wobr D ac AD fel yr Oscars i ddylunwyr.

Meddai Pauline: "Mae wedi bod yn wych cael Dick Powell yn ymweld â Phrifysgol Glyndŵr a chymryd yr amser i deithio i Ogledd Cymru a siarad â'n myfyrwyr.

“Mae'n anrhydedd bod cadeirydd Gwobrau D ac AD wedi ymweld â ni. Mae ennill gwobr yn cyfateb i ennill Oscar yn y byd dylunio. Mae mynd mawr ar y gwobrau ac mae ein myfyrwyr wedi ennill yn y gorffennol.”

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnal diwrnod agored ddydd Sadwrn, Mawrth 5. Am ragor o wybodaeth ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy

Top