Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Pennaeth newydd Y Cyfryngau, Celf a Dylunio y Brifysgol yn lansio digwyddiad Dyfodol Creadigol

Dyfodol Creadigol

Lansiwyd cynhadledd Dyfodol Creadigol gan bennaeth newydd y Cyfryngau, Celf a Dylunio Prifysgol Glyndwr Wrecsam ddydd Llun.

Mae'r sefydliad yn cynnal cynhadledd diwydiannau creadigol dros bedwar diwrnod yr wythnos hon, er mwyn codi safon y gwaith artistig sy'n cael eu datblygu yng Ngogledd Cymru a helpu myfyrwyr i ddatblygu cyflogadwyedd, entrepreneuriaeth a datblygiad proffesiynol.

Traddododd Yr Athro Alec Shepley, pennaeth newydd Ysgol Y Cyfryngau, Celfyddydau a Dylunio ym Mhrifysgol Glynd┼Ár yn Wrecsam y brif ddarlith yn y digwyddiad Dyfodol Creadigol, yn amlinellu'r cysyniadau allweddol i'r ysgol gael dyfodol llwyddiannus.

Wrth roi cychwyn i'r digwyddiad ac yn annerch myfyrwyr a staff, meddai yr Athro Shepley: "Rwy'n defnyddio'r cyfle hwn i ddweud wrthych amdana i, fy ngwaith fy hun a fy syniadau ar gyfer yr ysgol ac ar eich cyfer chi.

"Yr wythnos hon, rydym yn anelu at ddarparu mewnwelediad i realiti gweithio yn y diwydiant creadigol, yn helpu i wella cyflogadwyedd, a darparu cyfleoedd i gwrdd â phobl yn y diwydiant fel y gall myfyrwyr rwydweithio tu hwnt i'r brifysgol ac i mewn i'r hyn y mae pobl yn galw 'y byd go iawn'.

"Rydym eisoes yn gweithio'n dda gyda chymuned Gogledd Cymru sy'n wirioneddol bwysig. Mae'n rhaid inni edrych ar y bartneriaethau rydym yn dymuno eu creu a gweithio gydag asiantaethau yn y DU er mwyn helpu i bennu gwerth i'n syniadau. "

Yn ystod y seminar dywedodd yr Athro Shepley fod y diwydiant creadigol yn cynhyrchu £30 miliwn y flwyddyn i economi'r DU.

Mae wythnos Dyfodol Creadigol yn dod â mwy na 250 o arbenigwyr ac ymarferwyr y cyfryngau, celf a dylunio o bob cwr o'r byd i'r rhanbarth hwn ers iddi gael ei sefydlu yn 2009.

Mae gweithiau artistig yr Athro Shepley ei hun wedi cael eu harddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae ei ymchwil wedi denu cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Ymchwil y Dyniaethau a'r Celfyddydau, y Cyngor Prydeinig a Chyngor Celfyddydau Lloegr.

Ychwanegodd: "Addysgu yw blaenoriaeth y brifysgol a'r nod yn y pen draw i fyfyrwyr yr wythnos hon yw cael syniad llawer gwell am gyflogadwyedd.

"Mae byd newydd yn agor ac mae'n rhaid i ni newid gydag ef ac rydym yn barod yr wyf yn meddwl i ymgymryd â'r newid hwn.

"Ein broblem fwyaf yw effaith. Effaith y mae'n rhaid i ni ei dangos fel sefydliad i gael y cyllid sydd ei angen arnom i gyflawni ein syniadau. Mae effaith yn arwain at werth a fydd yn denu sylw inni. "

Wrth i'r athro annerch myfyrwyr, staff ac ymwelwyr, roedd Fran O'Hara, arbenigwr cyfathrebu gweledol yn dal y cyflwyniad gyda 'munud weledol' drwy dynnu llun o agweddau allweddol y seminar yn fyw ar y llwyfan.

Mae wythnos Dyfodol Creadigol yn cynnwys rhaglen amrywiol o weithdai, sgyrsiau a phaneli. Mae'n cynnwys llawer o weithwyr proffesiynol creadigol a fydd yn rhannu eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a'u profiadau.

I weld y rhaglen o ddigwyddiadau gyflawn ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/creativefutures/timetable.html

For the full programme of events visit http://www.glyndwr.ac.uk/Creativefutures/cy-index.html

Top