Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Dirprwy Is-Ganghellor newydd yn edrych ymlaen at ymuno â Phrifysgol Glyndŵr

Deputy VC

Mae ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn "gyfle gwych" meddai Dirprwy Is-Ganghellor newydd y sefydliad.

Bydd Dr Claire Taylor, sydd ar hyn o bryd yn Ddirprwy Is-Ganghellor (Strategaeth Academaidd) ym Mhrifysgol y Santes Fair yn Llundain, yn cyrraedd Gogledd Cymru i ddechrau ar y rôl yr haf hwn.

Astudiodd Dr Taylor Gerddoriaeth ac Addysg yng Ngholeg St Catharine, Prifysgol Caergrawnt a chwblhaodd astudiaethau doethurol gyda Phrifysgol Nottingham. Roedd ei gyrfa gynnar fel athrawes ysgol gynradd, cyn dod yn bennaeth ac yn ddiweddarach symud i addysg uwch, lle mae hi wedi dal amrywiaeth o swyddi uwch.

Meddai Dr Taylor "Rwyf wrth fy modd ac yn gyffrous i gael ymuno â'r tîm Glyndŵr Wrecsam wrth i’r brifysgol edrych i'r dyfodol ac yn datblygu ei strategaeth pum mlynedd newydd. Mae rôl y Dirprwy Is-Ganghellor yn gyfle gwych i wasanaethu brifysgol y mae ei huchelgeisiau’n cyd-fynd â'r gwerthoedd sy’n annwyl iawn imi, ac yn benodol mae ei ymagwedd myfyrwyr ganolog a’i hymrwymiad i weithio mewn partneriaeth wedi creu argraff arna i. "

Ychwanegodd: "Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda staff a myfyrwyr i godi proffil y brifysgol, i ddathlu cyflawniad a gwireddu nodau ac uchelgeisiau allweddol."

Mae Dr Taylor, sydd hefyd yn Prif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, yn Gymrawd y Gymdeithas Staff a Datblygwyr Addysgol ac yn Gymrawd Bywyd Prifysgol Bishop Grosseteste University, Swydd Lincoln yn aelod o'r is-bwyllgor HEFCE Grŵp Llywio AU Gwybodaeth i'r Cyhoedd, Grŵp Llywio AU Mynediad Uwch Llundain a Grŵp Cynghori Aelodaeth y Sefydliad Arweinyddiaeth Addysg Uwch (LFHE).

Bydd Dr Taylor a'i gŵr Adam yn adleoli i Gymru ym mis Gorffennaf cyn iddi ymuno â Glyndŵr Wrecsam ym mis Awst. Maen nhw’n gerddwyr brwd, ac mae’r ddau yn edrych ymlaen at archwilio bryniau a mynyddoedd y rhanbarth.

Wrth ei chroesawu i'r brifysgol, meddai’r Is-Ganghellor Dros Dro, yr Athro Graham Upton: "Rydym wrth ein bodd bod Claire wedi derbyn y swydd bwysig hon gyda ni. Roedd hi’n ymgeisydd rhagorol a bydd hi’n dod â gweledigaeth real ac ymroddiad i’r hyn sydd eisoes yn dîm rheoli newydd cryf. Hoffwn achub y cyfle hwn i ddymuno'n dda iddi yn y rôl a dymunaf bob lwc iddi ar gyfer y dyfodol. "

Top