Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Un o'n myfyrwyr celf talentog yn ennill cystadleuaeth o fri gyda darlun Prydeinig 'eithriadol'

Comp

Mae myfyrwraig dalentog wedi ennill £250 i wario ar deunyddiau celf ar gyfer ei darlun "anhygoel" o Brydain.

Enillodd Tuisku Hiltunen, sy'n fyfyrwraig Dylunio: Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant yn ei hail flwyddyn ym Mhrifysgol Glynd┼Ár Wrecsam y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth fawreddog a drefnwyd gan Gwasg Prifysgol Rhydychen.

Roedd Tuisku, sy'n dod o'r Ffindir yn wreiddiol, wrth ei bodd ac yn syn ei bod wedi ennill y gystadleuaeth a oedd yn gofyn am ddarlun i gynrychioli y syniad o gymuned, mewn Prydain fywiog a chosmopolitan.

Meddai hi: “Roedd y meini prawf yn llym iawn ac yn anodd, gan fod rhaid iddi fod yn dref ym Mhrydain ond roedd yn awgrymu y dylai fod yn seiliedig ar Rydychen, lle nad wyf i erioed wedi bod o'r blaen. Roedd rhaid iddi hefyd fod yn stryd breswyl brysur ond roedd rhaid cynnwys natur, gwahanol gymeriadau a naratif.

“Roedd rhaid inni hefyd feddwl am iechyd a diogelwch yn y llun - felly doeddwn i ddim yn cael rhoi plant yn chwarae mewn coeden neu anifeiliaid anwes mewn cegin.

“Roeddwn yn syn iawn pan enillais i.”

Enillodd Tuisku, sy'n astudio yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru, yn Wrecsam, werth £250 o dalebau i'w wario ar gyflenwadau celf i gynorthwyo gyda ei gradd.

Mae ei darlithydd Dylunio Darlunio, Nofelau Graffig a Chyhoeddiadau Plant  Sue Thornton yn falch iawn o waith Tuisku.

Meddai: “Gwnaeth Tuisku yn hynod o dda i weithio i'r briff caeth ar gyfer y gystadleuaeth ac i ddod o wlad dramor a darlunio golygfa Brydeinig gymhleth.

“Rydym yn dysgu myfyrwyr sut i fynd allan i'r byd go iawn, sut i weithio i friff tynn a chael swydd drwy gymhwyso yr hyn y maent wedi'i ddysgu yn yr ysgol gelf.

“Rydym yn falch bod gennym gymaint o fyfyrwyr llwyddiannus yn astudio yma yn Wrecsam.”

Llongyfarchodd beirniaid cystadleuaeth Darlunio Gwasg Prifysgol Rhydychen Tuisku am ei gwaith medrus.

Meddai'r beirniaid: “Roeddem i gyd yn falch iawn gyda lefel y manylder a'r medr roedden nhw wedi eu cynnwys yn eu darn o waith, ac roedd y palet lliwiau'n hyfryd.

“Roedd yn briff cymhleth iawn iddynt ei ddilyn ac roeddynt wedi gwneud hynny mewn modd hyfryd. Roedd yn gyfansoddiad clyfar iawn. 
“Ein hoff ran benodol yw'r consuriwr gyda'ihet uchel a'i sgarffiau lliw yn llusgo allan o'i gês, a'r wraig yn pwyso allan o'r ffenestr yn ceisio dal ei pharot! Yn wir, mae'n ddarn rhyfeddol o waith.”

Am fwy o wybodaeth am Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru ewch i  http://nwsad.co.uk/

Neu i gael manylion am y cwrs Darlunio, Nofelau Graffeg a Cyhoeddiadau Plant ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy/Undergraduate2017/DesignIllustrationGraphicNovelsandChildrensPublishing/

Top