Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Dylunydd chwarae rol gwisgoedd buddugol yn paratoi at ddigwyddiad nesaf Comic Con Cymru ym Mhrifysgol Glyndwr

Wales Comic conWales Comic con

Mae myfyrwraig celf a enillodd gystadleuaeth Comic Con Cymru yn ddiweddar eisoes yn llygadu'r wobr wrth i'r dyddiadau newydd ar gyfer Wrecsam gael eu cyhoeddi.

Enillodd myfyrwraig Celf Gymhwysol Prifysgol Glyndwr Wrecsam, Sophie Johnson, 18, yr wobr gyntaf ar gyfer Crefftwaith Gorau ar gyfer ei dyluniad chwarae rôl gwisgoedd yn Comic Con Cymru.

Gwnaeth hi gynllunio ei gwisg gyfan yn seiliedig ar gymeriad o'r enw Vi o'r gêm gyfrifiadurol League of Legends.

Mae Sophie newydd orffen ei blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Glynd┼Ár Wrecsam yn astudio Celfyddyd Gymhwysol, a ac mae eisoes yn gwneud gwisg newydd ar gyfer digwyddiad nesaf Comic Con Cymru yn y brifysgol ym mis Tachwedd.

Cwrs Celf Prifysgol Glyndwr Wrecsam a osodwyd ar y brig yng Nghymru yng Nghanllaw Prifysgolion y Guardian y mis diwethaf ac yn 12fed yn y DU.

Meddai Sophie: “Y llynedd oedd y tro cyntaf i mi geisio yn y gystadleuaeth ac fe ddes i'n ail, felly eleni roeddwn i'n meddwl y byddwn i'n rhoi pob gewyn ar waith a cheisio ennill. Mi wnes i addasu a gwneud y rhan fwyaf o'r wisg â llaw.

“Roedd pobl o bob cwr o'r byd yn y digwyddiad, felly roeddwn i yn erbyn tua 24 o oedolion yn fy nghategori i. Roedd yn gymaint o hwyl bod yn rhan o'r digwyddiad a chwrdd â phobl brwd eraill sydd wrth eu bodd â chwarae rôl mewn gwisgoedd.

“Mae'n wych gweld yr holl blant cyffrous yn dod ata i a phobl yn gofyn am fy nghyngor ar gyfer eu chwarae rôl gwisgoedd eu hunain.”

Mae Comic Con Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn dychwelyd i Brifysgol Glyndwr Wrecsam am benwythnos llawn hwyl arall ar fis Tachwedd 5-6.

Mae'r enwogion sydd eisoes yn yr arlwy yn cynnwys Dean-Charles Chapman, o Game of Thrones, Allison Mack o Smallville a James Marsters a Nicholas Brendon o Buffy.

Enillodd Sophie wobrau amrywiol yn y digwyddiad y mis diwethaf gan gynnwys tlws, trwyddedau VIP i benwythnos Comic-con Cymru mis Tachwedd a thanysgrifiad i SFX, cylchgrawn ffuglen wyddonol a ffantasi.

Mae ei gwisg nesaf yn seilieidig ar y cymeriad Tywysoges Mononoke o'r ffilm anime o Siapan.

Meddai Sophie, o Fae Cinmel, Conwy: “Mae fy ngwisg yn bync stêm eto ond mae'n fwy cymhleth nag yr oedd un Vi. Mae rhannau trydanol a symudol ar y wisg newydd ac rwy'n gwneud mwgwd llawn, felly rwy'n dylunio popeth fy hun.

“Rwy'n awyddus i gystadlu eto, does dim ots gen i a fyddaf yn ennill neu beidio gan ei bfod am hwyl ond rwy'n gweithio'n galed ar fy ngwisg. 


“Mae fy ngwaith prifysgol wedi fy helpu i ddatblygu dealltwriaeth o'r hyn y gallaf ei wneud gyda fy gwisgoedd a pa ddefnyddiau i'w defnyddio. Rwy'n hoffi ymweld â'r adran pren a defnyddio coed ar gyfer fy gwisgoedd felly mae wedi fy helpu i ddeall beth a sut i'w ddefnyddio ac adeiladu gwisgoedd mwy cymhleth.”

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiad nesaf Comic Con Cymru, ewch i www.walescomiccon.com

Neu ewch i'n tudalennau israddedig am ragor o fanylion am gwrs Sophie.

Capsiwn: Sophie Johnson, 18, yn ei gwisg chwarae rôl gwisgoedd fel Vi, o League of Legends. Cydnabyddiaeth: Andrew Lohman Ffotograffiaeth.

Top