Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn llofnodi partneriaeth astudio newydd gyda phrifysgol fawr yn Tsieina

27 Ebrill 2016

Chinaglyndwr

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi llofnodi partneriaeth astudio newydd gyda phrifysgol fawr yn Tsieina.

Llofnododd y sefydliad Cymreig a Phrifysgol Tonghua Memorandwm Cytundeb (MoA) a fydd yn gweld myfyrwyr celf a dylunio yn treulio dwy flynedd yn Nhalaith Jilin cyn trosglwyddo i Wrecsam am eu blwyddyn olaf.

Bydd darlithwyr o'r ddau sefydliad yn ymweld â champws ei gilydd i ddarparu modiwlau academaidd, a fydd yn cyflawni anghenion datblygu staff a gwella cynnwys y rhaglen.

Dywedodd Suzanne Riley, Rheolwr Cysylltiadau Allanol, y bydd perthynas gynyddol y brifysgol gyda Tonghua City o fudd mawr i Glyndŵr Wrecsam wrth iddi symud ymlaen.

"Mae gan y Brifysgol, yn enwedig Ysgol y Celfyddydau Creadigol, berthynas hirsefydlog â sefydliadau Tseiniaidd ac mae bob amser wedi denu myfyrwyr o'r wlad oherwydd traddodiad a bri Ysgol Celf a Dylunio Gogledd Cymru a meysydd pwnc allweddol eraill, " meddai Suzanne.

"Trwy weithio gyda Phrifysgol Tonghua byddwn yn gweld darlithwyr o Wrecsam yn teithio yno i addysgu carfannau ac i'r gwrthwyneb, gan gryfhau'r cyswllt hwn ymhellach ac adeiladu rhaglenni a phartneriaethau newydd y gallwn fanteisio arnynt gyda'n gilydd yn y dyfodol."

Yn ystod ei thaith ddiweddaraf i'r Dwyrain Pell, cyfarfu Suzanne a Phennaeth Marchnata, Recriwtio a Derbyniadau, Julie Cowley, â llywyddion Prifysgol Tonghua a Phrifysgol Normal Guangxi ac ymgysyllton nhw â darpar bartneriaid newydd gan gynnwys y Cyngor Prydeinig a UKTI.

Archwilion nhw gyfleoedd i dyfu'r ddarpariaeth bresennol o bartneriaethau, i gefnogi ac ehangu recriwtio myfyrwyr a hybu creu perthnasoedd newydd ym marchnadoedd Tseinia a Hong Kong.

Mae'r meysydd eraill i gael eu trafod yn cynnwys meddygaeth Tseiniaidd, sgiliau adeiladu, cyfleoedd busnes a dilyniant mewn peirianneg, rheolaeth ddarbodus, a chyfrifeg a chyllid, yn ogystal â recriwtio myfyrwyr Tseiniaidd i ysgolion haf ar gampws Wrecsam.

Mae gan Brifysgol Tonghua dros 12,000 o fyfyrwyr, 700 o ddarlithwyr a 536 o athrawon, yn ogystal â llyfrgell gyda mwy na 1.5 miliwn o lyfrau a phrosiectau cyfnewid o amgylch y byd.

Dychwelodd Dan Berry, Arweinydd Rhaglen ar gyfer Darlunio, Nofelau Graffeg a Chyhoeddiadau Plant, o Tsieina'n ddiweddar lle roedd yn cyflwyno'r pwnc a bydd yn cael ei ddilyn gan gydweithwyr o Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn y misoedd nesaf.

Meddai Suzanne: "Roedd yn ymweliad ffrwythlon a gwnaethom gamau cadarnhaol i osod y sylfeini ar gyfer partneriaeth hir a llwyddiannus gyda'r ddwy brifysgol.

"Dyma'r cyntaf o nifer o gysylltiadau newydd a chyfredol yn Asia yr ydym yn bwriadu eu hatgyfnerthu a'u hadeiladu yn y dyfodol - mae'n amser cyffrous i ni"

Yn y llun o'r chwith i'r dde mae Suzanne Riley, Rheolwr Cysylltiadau Allanol a Pennaeth Marchnata, Recriwtio a Derbyn, Julie Cowley o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, gyda Llywydd Prifysgol Tonghua, Kang Xuewei, a chydweithwyr.

 

Top