Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Robotiaid Prifysol Glyndŵr yn helpu i ysbrydoli plant ifanc i feddwl am eu dyfodol

CareersDay

Mynychodd dros 400 o ddisgyblion diwrnod gyrfaoedd llawn hwyl yn y Rhos.

Cynhaliodd Theatr y Stiwt ddiwrnod gyrfaoedd gyda stondinau gan fusnesau a sefydliadau lleol a gweithgareddau ar gyfer ysgolion cynradd fel rhan o Raglen Cymunedau yn Gyntaf Pentrefi Trefol.

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn y digwyddiad gyda'u dau robot Sheldon a Baxter wrth law i ddiddanu'r myfyrwyr, a dangos iddynt beth y gallent fod yn gallu ei adeiladu a’i raglennu pan fyddant yn hŷn.

Meddai Nigel Houlden, uwch ddarlithydd cyfrifiadura ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam: "Mae'r robotiaid yn helpu i ddod â’r pynciau stem, gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg ynghyd. Gall Sheldon a Baxter helpu i ddal sylw y plant yn gynnar a datblygu eu diddordeb yn y math yma o bynciau.

“Mae Sheldon a Baxter yn helpu'r plant i ymgysylltu â'r dechnoleg, lle mae digon o waith yn y diwydiant hwnnw a gall fod yn swydd am oes.

“Mae'n rhaid inni fachu diddordeb y myfyrwyr yn ddigon cynnar  yn y pynciau stem.”

Siaradodd disgyblion o Ysgol Y Grango, ID Hooson, Maes Y Mynydd, Ysgol Yr Hafod ac Ysgol Gynradd Penycae â chynrychiolwyr o wahanol fusnesau a sefydliadau yn y digwyddiad i'w helpu i feddwl am yrfa yn y dyfodol.

Cafodd Sheldon hefyd y cyfle i ddangos ei symudiadau dawns Gangnam Style i'r plant tra bod disgyblion eraill yn gallu rheoli symudiadau Baxter o hirbell.

Dywedodd yr athro Blwyddyn 5 Shaun Owen, o ID Hooson: "Mae digwyddiadau fel hyn yn wych i helpu i ysbrydoli'r plant ac mae'n syniad gwych i ddangos y robotiaid iddynt.

“Rydyn ni'n gwneud lalwer gyda Theatr y Stiwt ac mae diwrnod gyrfaoedd i'r plant, hyd yn oed plant ifanc, yn fanteisiol iawn."

Ymhlith y sefydliadau eraill yn y digwyddiad oedd Wynne Construction, AVOW, Ambiwlans Awyr Cymru, Techniquest Glyndŵr a Choleg Cambria.

Dywedodd grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 5 o ID Hooson: "Roeddem wir yn hoffi Baxter y robot, mae'n fawr iawn ac yn costio llawer. Rydym wedi dysgu llawer. Dywedodd SP Energy wrthon ni fod bod yn llwyddiannus yn golygu na allwn fod yn ofni uchderau - oherwydd eu bod yn gweithio ar doeau. "

Cafodd y disgyblion swyddi fel newyddiadurwyr am y dydd i gyfweld y cynrychiolwyr gyda chwestiynau penodol gan gynnwys, pa bynciau y mae angen iddynt eu hastudio i gael y swydd neu i fynd ar gwrs, pa sgiliau bydd eu hangen arnynt a hyd yn oed faint y gallent ei ennill.

Top