Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymunwch â Phrifysgol Glyndŵr ar Bws Dysgu Wrecsam am weithdai blasu difyr

Bus

Neidiwch ar Fws Dysgu Wrecsam sy'n teithio o amgylch y sir fel rhan o'r Ŵyl Dysgu.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, ynghyd â phartneriaid Dysgu Oedolion yn y Gymuned, yn annog aelodau o'r cyhoedd i neidio ar y bws am ddim a bod yn rhan o ŵyl o ddathlu ledled y sir i hyrwyddo dysgu.

Mae'r Ŵyl Dysgu yn ddathliad cenedlaethol o ddysgu gydol oes, gyda digwyddiadau dysgu 'Rhowch Gynnig Arni' yn digwydd yn Wrecsam yn ystod mis Mai a Mehefin.

Mewn cydweithrediad â'r Sefydliad Dysgu a Gwaith, bydd cynrychiolwyr o'r brifysgol a darparwyr dysgu i oedolion a gwasanaethau eraill ar draws y sir, yn mynd o gwmpas ar Fws Dysgu Wrecsam, yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad a gweithdai blasu difyr i gyd am ddim.

"Dyma'r ffordd berffaith i gael mwy o wybodaeth amdanom ni, y cyrsiau yr ydym yn eu darparu, a'r cyfle i weld ein prosbectws ar ei newydd wedd, i gyd tra'n cael diwrnod gwych allan gyda ffrindiau a'r teulu," meddai Sarah Gaffney, cydgysylltydd ehangu mynediad Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

"Rydym yn falch iawn bod yr ŵyl yn Wrecsam eleni. Roeddem eisiau creu digwyddiad a fyddai'n cwmpasu dysgu a sgiliau ac yn hyrwyddo wythnos addysg oedolion yn ardal Wrecsam. "

Bydd y bws yn cychwyn ar ei thaith yn seremoni agoriadol Gŵyl Styd Wrecsam ddydd Sadwrn, mis Ebrill 30 yn Nghanol Tref Wrecsam a bydd yn teithio o amgylch Acton, Brynteg, Parc Caia a Hightown, Coedpoeth, Gwersyllt, Llai, a Phlas Madoc yn ogystal â lleoliadau eraill o gwmpas canol y dref.

Bydd Bws Dysgu Wrecsam yn rhoi cyfle i ymwelwyr sgwrsio gyda chynrychiolwyr o sefydliadau megis ITeC Wrecsam, Llyfrgelloedd, Cymunedau yn Gyntaf, Gyrfa Cymru, y Ganolfan Gwaith, a'r Brifysgol Agored a CAG Cymru.


Nid oes angen archebu lle, dewch i'n gweld os byddwn ni wedi parcio yn eich ardal chi neu os byddwch chi'n dymuno cymryd rhan mewn sesiwn penodol sy'n digwydd mewn man arall – mae'r bws ar agor i bawb.

Bydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam hefyd yn chwarae rôl allweddol yn y prosiect, i'r rhai sydd â diddordebyn unrhyw un o'u cyrsiau.

I gael gwybod lle bydd y bws dros fis Mai a Mehefin ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy/OAmgylchWrecsam/Bws/ neu os am gael rhagor o wybodaeth ffoniwch Sarah Gaffney ar 01978 293575 neu s.l.gaffney@glyndwr.ac.uk

Top