GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Clwb cymunedol yn Wrecsam a lansiwyd gan fyfyriwr Glyndŵr yn ennill gwobr o fri

BRIC

Mae clwb cymunedol yn Wrecsam wedi bod yn dathlu ar ôl ennill gwobr genedlaethol Gymreig.

Mae Brickfield Rangers in the Community (BRIC), sy'n glwb lleol  sydd wedi hen sefydlu a lansiwyd gan Andrew Ruscoe, myfyriwr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, wedi ennill Clwb Cymunedol y Flwyddyn 2016.

Cyflwynwyd y wobr fawreddog i BRIC yr wythnos ddiwethaf mewn seremoni ym Mhontypridd, De Cymru, gan Game On Cymru - corff proffesiynol sydd â'r nod o ddefnyddio grym pêl-droed i newid bywydau ac i helpu pobl ifanc dan anfantais.

Sefydlodd Andrew Ruscoe, sy'n fyfyriwr TAR ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam BRIC ym mis Hydref 2014 gyda'r weledigaeth o helpu pobl yn ei gymuned leol.

Meddai Andrew: “Dyma'r tro cyntaf i'r wobr gael ei hennill gan glwb yng Ngogledd Cymru. Roeddem yn eistedd ar fwrdd gydag Abertawe a Dinas Caerdydd, ac yna cafodd ein henw ei alw, felly yr wyf yn meddwl ein bod wedi gwneud yn wych.

“Rydym yn mynd i mewn i'r gymuned leol a helpu'r bobl hynny sydd wedi profi rhwystrau sy'n eu cadw rhag mynd i mewn i chwaraeon, megis y gost. Rydym yn defnyddio ein sgiliau i'w helpu i gael mynediad chwaraeon ac ymarfer corff a mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.”

Astudiodd Andrew Waith Ieuenctid a Chymuned, ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam cyn gwneud ei gymhwyster TAR, a'i fwriad yw astudio gradd Meistr mewn Gwyddor Chwaraeon ym mis Medi er mwyn hyrwyddo ei weledigaeth ar gyfer y clwb.

Meddai: “Mae'r wobr hon i bawb sy'n rhan o BRIC ac mae wedi dod oherwyrr yr holl gefnogaeth a gawsom gan bawb gan gynnwys Mike Parry o CPD a chadeirydd Rhodwyr Brickfield Rangers Paul Hooson sydd wedi rhoi ei ymddiriedaeth a'i gefnogaeth ynof i.”

Mae llaw dde Andrew, Kalvin Williams, 18 oed, sy'n bwriadu dilyn ôl troed Andy ac astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam eleni, wedi bod yn ymwneud â BRIC ers iddo gael ei sefydlu gyntaf.

Meddai Andrew: “Rydw i'n gobeithio y bydd Kalvin yn cymryd drosodd oddi wrthyf, mae o'n wych gyda'r plant iau ac yn berffaith ar gyfer y rôl. Rydym wedi cael cefnogaeth wych gan Brifysgol Glyndŵr ac yn gobeithio datblygu'r cysylltiadau hynny. Yn y pen draw hoffwn i BRIC weithio gyda'u myfyrwyr i roi profiad gwych o weithio yn y gymuned iddynt, a chynnig sgiliau bywyd iddyn nhw sydd yn fy marn i'n bwysig iawn.”

Mae rhaglen gyflogadwyedd arloesol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Gradd Cyfrifoldeb/A Degree Of Responsibility (ADOR) wedi cefnogi a galluogi myfyrwyr i weithio ochr yn ochr â BRIC.

Meddai Lucy Jones, cydlynydd Prosiect ADOR ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Rydym yn falch iawn i adeiladu partneriaeth gref gyda Brickfield Rangers in the Community ac i wella sgiliau a hyder ein myfyrwyr.

“Mae'n wych gweld ein myfyrwyr yn gweithio a helpu eraill yn ein cymuned gan wneud cysylltiadau a chryfhau rhwydweithiau.

“Ein nod yn y pen draw yw adeiladu mentrau cymdeithasol cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.”

Top