Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Darlithydd Ysgrifennu Creadigol yn gobeithio y bydd lansio ei nofel dditectif newydd yn ysbrydoli myfyrwyr

Book

Mae awdur nofelau ditectif hanesyddol yn Wrecsam sy'n dathlu cyhoeddi ei gyfrol ddiweddaraf yn gobeithio ysbrydoli ei fyfyrwyr.

Lansiodd Mike Miles, sy'n ddarlithydd Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ei nofel newydd, Eagle and the Lady-killer, yr wythnos diwethaf.

Mae'r llyfr, sy'n ddilyniant i An Uncommon Attorney, yn stori afaelgar llawn tywyllwch a dirgelwch ac wedi'i leoli yn Leeds, Galan Gaeaf yn 1793. Daethpwyd o hyd i butain yn ei harddegau sydd wedi cael ei llofruddio, a'i chorff wedi'i lurgunio'n ofnadwy. Dan boeni am golli masnach, mae corfforaeth y dref yn llogi John Eagle i archwilio. Ond mae llofruddiaethau eraill yn dilyn yn fuan, pob un wedi'i rhagflaenu gan nodyn cryptig.

Mae cystadleuaeth am y craffaf yn dilyn yn y stori dywyll hudolus hon, lle mae popeth sydd gan yr atwrnai ifanc yn y fantol.

Meddai Mike, sy'n ysgrifennu dan y ffugenw Miles Craven: “Mae fy llyfrau wedi datblygu o'm PhD ar drosedd yn y dddeunawfed ganrif –roedd yn edrych ar y bobl oedd yn ymdrin â throseddau gan nad oedd heddlu bryd hynny. Felly tyfodd y chwedlau hyn o ffuglen allan o waith difrifol.

“Mewn ysgrifennu creadigol mae'n neis i fod yn rhydd o droednodiadau a phenderfynu fy hun beth sy'n mynd i ddigwydd yn y stori.”

Mae Mike, sy'n dod yn wreiddiol o Leeds ac sydd bellach yn byw yn Owrtyn, yn dysgu mewn colegau addysg bellach a phrifysgolion ers mwy na deng mlynedd ar hugain, yn dysgu Hanes, Llenyddiaeth Saesneg ac, yn fwyaf diweddar, Ysgrifennu Creadigol.

Dathlodd ei ben-blwydd 10 mlynedd gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam y llynedd ac mae'n gobeithio y bydd ei weithiau cyhoeddedig yn annog ei fyfyrwyr i symud ymlaen gyda'u hysgrifennu eu hunain.

Meddai: “Rwyf am i'r myfyrwyr wybod fy mod yn awdur cyhoeddedig ac yr wyf yn ymarfer yr hyn yr wyf yn ei bregethu.

“Mae gen i fyfyrwyr uchelgeisiol iawn a gobeithio y bydd hyn yn eu hysbrydoli. Gall unrhyw un fod yn awdur ar unrhyw adeg yn eu bywyd os ydynt yn dymuno hynny.

“Y cyngor gorau y gallaf ei gynnig i awduron addawol yw darllen rhywbeth bob dydd, hyd yn oed rhywbeth bach, a cheisio ysgrifennu ychydig bob dydd hefyd - mae fel magu cyhyrau.”

Mae'r ysgrifennwr 59-mlwydd-oed yn dweud mai ysgrifennu yw ei brif ddiddordeb ac mae'n defnyddio ei berthynas gariad-casineb â'r broses i archwilio gwahanol syniadau a dulliau yng ngradd Ysgrifennu Creadigol y brifysgol.

Wrth siarad am jyglo ei rôl fel uwch ddarlithydd a'r un fel awdur, meddai: "Gall fod yn anodd jyglo amserlen addysgu lawn yn ogystal ag ysgrifennu a chyhoeddi llyfr ond unwaith y byddwch wedi dechrau ysgrifennu mae fel chwilen, mae'n aros gyda chi.

“Gallaf hefyd rhannu popeth dwi wedi ei ddysgu - o ysgrifennu'r llyfr i gael pethau wedi eu cyhoeddi - gyda'm myfyrwyr a chynnig cyngor.”

I gael rhagor o wybodaeth am Saesneg, Hanes ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Glyndŵr, ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy/Undergraduate2017/EnglishandCreativeWriting/

Cyhoeddir Eagle and the Lady-Killer gan y cyhoeddwyr annibynnol Rowanvale Books. Am ragor o wybodaeth, ewch i http://www.rowanvalebooks.com/

Top