Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn chwilio am wynebau newydd i Fwrdd y Llywodraethwyr

pic

Ionawr 15 2016

Mae Bwrdd y Llywodraethwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn chwilio am wynebau newydd wrth iddo osod y sylfeini ar gyfer cyfnod newydd.

Mae'r Bwrdd yn paratoi at ddyfodiad yr Is-Ganghellor newydd, Dr Maria Hinfelaar ac yn dymuno recriwtio mwy o aelodau i gryfhau'r sefydliad ymhellach wrth iddo ddechrau ar strategaeth bum mlynedd gyda'r nod o ddyblu nifer y myfyrwyr a chynyddu trosiant i £75m erbyn 2019/20 .

Dan arweiniad y Canghellor Trefor Jones CBE a'r Cadeirydd Maxine Penlington OBE - a ymunodd ym mis Rhagfyr - bydd y pwyllgor yn gweithio'n agos gyda Dr Hinfelaar a'r tîm rheoli pan fydd yr Is-Ganghellor dros dro, yr Athro Graham Upton yn gadael ym mis Mawrth.

Ochr yn ochr â'r paratoadau hyn maent yn chwilio am lywodraethwyr newydd i lenwi nifer o swyddi gwag a fydd yn codi eleni, gyda'r nod o gryfhau ymhellach yr hyn sydd eisoes yn Fwrdd deinamig sydd â budd y myfyrwyr, y staff, y rhanddeiliaid a chymuned gogledd ddwyrain Cymru yn ganolog iddo.

Meddai Maxine: "Mae nifer o lywodraethwyr newydd wedi ymuno â ni yn ystod y misoedd diwethaf, ac achos bod rhai eraill yn dod i ddiwedd eu cyfnod yn y swydd eleni bydd angen i ni cael pobl yn eu lle sydd yr un mor frwdfrydig, a fydd yn atgyfnerthu'r sylfeini a osodwyd eisoes ac yn helpu i lywio y sefydliad ar hyd y llwybr a gynlluniwyd iddo.

"Rwy'n hyderus bod dyfodol disglair o'n blaenau ac yn gobeithio'n fawr i weld Glyndŵr yn atgyfnerthu ei safle fel y Brifysgol o, ac ar gyfer, gogledd ddwyrain Cymru, gan gefnogi dyheadau unigolion, busnesau a sefydliadau o bob math trwy addysg a hyfforddiant a hefyd trwyr gynhyrchu a trosglwyddo gwybodaeth."

Ymhlith yr aelodau eraill a ymunodd â'r Bwrdd yn 2015 oedd cyn Asiant Cymru Banc Lloegr, Neil Ashbridge; Cyfarwyddwr Cyngor Sir Ddinbych Corfforaethol: Uchelgais Economaidd a Chymunedol, Rebecca Maxwell, a Celia Jenkins, cyn Uwch Siryf Clwyd, ac yn Ionawr 2016 ymunodd Gill Kreft, Perchennog Pendine Park Care Organisation ac Askar Sheibani,  Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Comtek Network Systems.

Meddai Neil: “Mae ffocws newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr ac rwy'n meddwl bod hynny rhywbeth cyffrous iawn i ymwneud ag ef.

“Roeddwn i hefyd yn cael fy nenu gan safle'r sefydliad, gan ei fod hyd yn oed yn fwy ymwreiddiedig yng nghymuned gogledd-ddwyrain Cymru a'i busnesau - dyna pam des i'n aelod mewn gwirionedd.

“Pan fyddwch chi wedi gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus am gyfnod mor hir rydych chi'n teimlo yr hoffech chi roi rhybweth yn ôl, ac mae hyn yn gyfle i wneud hynny.”

Mae'r Bwrdd yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan bobl sy'n teimlo y byddent yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol i'r sefydliad.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r adran Llywodraethu neu cysylltwch â Val Butterworth ar 01978 293268. Fel arall, anfonwch e-bost v.butterworth@glyndwr.ac.uk

Top