Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Awdur awtistig i gynnal sesiwn C ac A i Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr

AutismWeek

Bydd awdur o Wersyllt yn rhannu ei brofiadau o fod yn awtistig er mwyn helpu nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth Genedlaethol.

Bydd Andrew Edwards yn trafod yn bennaf ei hunangofiant cyhoeddedig I’ve Got a Stat For You, My Life With Autism mewn sesiwn holi ac ateb ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ddydd Mercher, Ebrill 6 am 4pm.

Mae'r digwyddiad yn digwydd yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, wythnos i godi ymwybyddiaeth a datblygu dealltwriaeth o awtistiaeth ledled y DU.

Meddai Andrew: “Gan fod y digwyddiad hwn yn cyd-daro ag Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, yr wyf yn gobeithio y bydd yn berthnasol i bobl yn yr ardal leol sydd â berthynas ag awtistiaeth neu sydd yn ymwneud yn gyson â rhywun ag awtistiaeth. 

"Gyda sawl sioe deledu brif ffrwd am y cyflwr yn cael eu darlledu ar hyn o bryd ar fin cael eu darlledu yn y dyfodol agos, pa amser gwell i glywed yn uniongyrchol o lygad y ffynnon, fel petai,  ynghylch hynt a helynt byw gydag awtistiaeth bob dydd."

Mae'r digwyddiad yn cael ei drefnu gan Andrew Atkinson, ymgeisydd cynulliad y Ceidwadwyr a Changen Wrecsam o Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth, sydd wedi diolch i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam am ei chefnogaeth wrth gynnal y digwyddiad.

Meddai Mr Atkinson: “Mae Andrew Edwards yn ddyn hynod o ysbrydoledig sy'n cael ei gefnogi gan fam a theulu cariadus a thra phenderfynol. Mae eu hanes yn un o gyflawniad a phenderfyniad bod Andrew yn cael y bywyd gorau posibl ac mae wedi mynd ymlaen i gyflawni pethau gwych.

"Rwy'n gobeithio y bydd rhieni plant ag awtistiaeth yn cael eu hysbrydoli gan stori Andrew ac y bydd yn codi ymwybyddiaeth ledled y dref."

Cafodd Andrew ddiagnosis o awtistiaeth yn bedair blwydd oed pan ddywedodd arbenigwr wrth ei fam, Hazel, "Dos adref a gwylio Rain Man, yn ôl pob tebyg, bydd eich mab yn cael ei roi mewn sefydliad."

Doedd Hazel ddim yn mynd i dderbyn hyn i'w fab a aeth ati i roi'r bywyd gorau posibl iddo.

Meddai Kelly McLeod-Andrews, o Gangen Wrecsam NAS: “Mae gennym lawer o gynlluniau cyffrous ar gyfer wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, ac rydym wir yn edrych ymlaen at y digwyddiad hwn gan fod Andrew Edwards yn gymaint o ysbrydoliaeth a bydd yn helpu i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth fwy o awtistiaeth yn Wrecsam.”

Gall unrhywun sy'n dymuno clywed mwy am hanes Andrew yn gallu llogi eu lle drwy fynd i www.eventbrite.co.uk/e/question-answer-session-with-andrew-edwards-tickets-23172165571

 

Top