Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
campws 2025

campws 2025

 

Intro

Campws 2025 yw strategaeth Prifysgol Glyndŵr Wrecsam  i wella pob rhan o'i champysau'n sylweddol. 

Mae'r cynlluniau'n cynnwys llety newydd i fyfyrwyr, cyfleusterau TG a Chlyweledol gwell, mannau dysgu cymdeithasol newydd, ac ystafelloedd addysgu ac ymchwil wedi eu huwchraddio.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Brifysgol newydd sy'n datblygu sy'n cydnabod yr angen i godi nifer ei myfyrwyr a moderneiddio'r ddarpariaeth, tra'n cadw perthnasedd y ddarpariaeth honno i anghenion rhanbarthol.

Yma yn PGW, y myfyrwyr sydd wrth wraidd ein gwaith, ac rydym yn ymfalchïo ym mha mor dda rydym yn cefnogi ein corff amrywiol o fyfyrwyr. Nod Campws 2025 yw datblygu amgylchedd dysgu modern myfyriwr-ganolog sy'n gosod y brifysgol wrth wraidd y gymuned leol.

I gael gwybod mwy am Campws 2025, Cliciwch yma (pdf format) i lawrlwytho'r strategaeth.

Newyddion Diweddaraf

gwaith ar y fan ddysgu cymdeithasol newydd

Gwaith ar y gweill ar fan dysgu cymdeithasol newydd arloesol: Mae rhan o gampws Plas Coch y Brifysgol i gael ei thrawsnewid yn gyfleuster addysgol o'r safon uchaf gyda phodiau eistedd, mannau arddangos rhyngweithiol, sgriniau arddangos a desgiau symudadwy.

Darllen mwy
Cyhoeddi ailwampio arlwyol gwerth £200000

Gardd wyddoniaeth, ailwampio cyfleusterau arlwyo a gweledigaeth Campws 2025 yn cael eu cyhoeddi: Cafodd gardd wyddoniaeth arloesol ac ailwampiad arlwyo gwerth £200,000 eu cyhoeddi yn Glyndwr Wrecsam fel rhan o brosiect Campws 2025 y Brifysgol.

Darllen mwy
Campws 2025 prifysgol glyndwr wrecsam

Dyfodol disglair o'n blaen wrth i gynlluniau gael eu llunio i drawsnewid y brifysgol: Mannau dysgu, ystafelloedd hyfforddi nyrsys a labordy rhithwir i gyd ar y gorwel wrth i Brifysgol Glyndwr Wrecsam baratoi at flwyddyn academaidd newydd.

Darllen mwy
Top