Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
campws 2025

campws 2025

 

Intro

Campws 2025 yw strategaeth Prifysgol Glyndwr Wrecsam i wella holl feysydd ein campysau'n sylweddol - ein huchelgais yw bod y porth dysgu i mewn i Wrecsam ac i gyfrannu mwy at ein cymuned leol.

Mae myfyrwyr wrth wraidd ein strategaeth a byddwn yn gwella profiad y myfyrwyr trwy ddarparu seilwaith sy'n cefnogi dysgu, gyda chyfleusterau blaengar ysgogol a'r dyluniadau a’r dechnoleg adeiladu diweddaraf i ddarparu campws cynaliadwy a deniadol sy’n barod am y dyfodol.

I gael gwybod mwy am Campws 2025, Cliciwch yma (pdf format) i lawrlwytho'r strategaeth.

Ceisiadau Cynllunio 

Rhan o strategaeth Campws 2025 yw pecyn o geisiadau cynllunio – y mae eu llwyddiant yn hanfodol i ddyfodol y brifysgol, a fydd yn ein galluogi i uwchraddio ein cyfleusterau academaidd a’n llety, er mwyn inni fod yn gallu cynnal darpariaeth a niferoedd myfyrwyr hyfyw ar draws yr ystod o gyrsiau academaidd y mae'n ei darparu. Mae'r pecyn hefyd yn cynnwys gwerthu tir-ddaliadau segur, a all wneud cyfraniad cadarnhaol at gwrdd ag anghenion tai Wrecsam.

Yn unol â Deddf Cynllunio (Cymru) 2015, rydym yn awr yn cynnal ymgynghoriad cyn gwneud cais statudol ar y gwahanol geisiadau cynllunio yn Campws 2025. I weld y ceisiadau cynllunio drafft, cwblhewch y ffurflen ar y dudalen hon a bydd dolen i'r dogfennau'n cael ei yrru i chi.

Noder fod yr holl ddogfennau'r cais cynllunio yn Saesneg yn unig yn unol â deddfwriaeth cynllunio Cymru. Mae croeso i chi gyflwyno sylwadau am y ceisiadau cynllunio yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Enw cyntaf
Enw olaf
E-bost
Côd post
Top