GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
bwrdd academaidd

bwrdd academaidd

Yn amodol ar gyfrifoldeb cyffredinol Bwrdd y Llywodraethwyr a chyfrifoldebau’r Is-ganghellor, Bwrdd Academaidd y Brifysgol yw’r corff penderfynu gweithredol uchaf ar gyfer materion sy’n ymwneud â darpariaeth academaidd y Brifysgol. Y Bwrdd Academaidd sy’n gyfrifol am faterion cyffredinol yn ymwneud ag ymchwil, ysgoloriaethau, addysgu a chyrsiau yn y Brifysgol, gan gynnwys meini prawf ar gyfer derbyn myfyrwyr; polisïau a gweithdrefnau ar gyfer asesu ac arholi perfformiad academaidd myfyrwyr; cynnwys y cwricwlwm; ansawdd a safonau academaidd a dilysu ac adolygu cyrsiau; y gweithdrefnau ar gyfer dyfarnu cymwysterau.

Mae’r Bwrdd Academaidd hefyd yn gyfrifol am gynghori’r Is-ganghellor a Bwrdd y Llywodraethwyr ynghylch yr adnoddau sydd eu hangen i ddatblygu a chefnogi gweithgareddau academaidd y Brifysgol.

Top