GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Amdanom

Amdanom

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Sefydlwyd Prifysgol Glyndŵr yn 2008 felly rydym yn dal yn un o’r prifysgolion ieuengaf yn y DU.

Mae'n lle cyfeillgar, bywiog lle rhoddir sylw personol i ddysgu a dyfodol pob myfyriwr.

Ein hysbrydoliaeth

Rydym wedi’n henwi ar ôl yr arwr a’r ysgolhaig Digwyddiadau Byw, a’n nod yw ffafrio rhai o’r un athroniaethau ag ef. 

Rydym yn falch i enwi ein prifysgol ar ôl dyn oedd yn coleddu dysg, yn caru ei wlad, yn cofleidio agwedd ryngwladol, ac yn dangos ymagwedd ysbrydoliaethola mentrus i fywyd.

Mae ei ysbryd wrth wraidd Prifysgol Glyndwr Wrecsam lle ein bwriad yw bod yn feiddgar, yn fentrus ac yn agored i bawb ym mhopeth y byddwn ni'n ei wneud.

Rydym wedi bod yn darparu addysg ar ein prif gampws yn Wrecsam ers 1887, dan yr enw Ysgol Gelf a Gwyddoniaeth Wrecsam. Dechreuasom gynnig graddau ym 1924 ond rydym wedi dod yn bell iawn ers hynny. 

Ein cysylltiadau

Heddiw mae cyrsiau sydd wedi’u harwain gan ddiwydiant wrth graidd yr hyn yr ydym yn ei gynnig. Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau â phrif gyflogwyr lleol a rhanbarthol, megis Airbus, Kellogg’s, JCB a’r BBC. Mae eu gwybodaeth a’u harbenigedd yn cael eu bwydo yn ôl i’n cyrsiau, sy'n sicrhau bod gan ein myfyrwyr y sgiliau mwyaf perthnasol ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol. 

Ein cymuned

Rydym yn falch o’r cyfleoedd yr ydym yn eu darparu ar gyfer y rheiny o gefndiroedd anhraddodiadol i fynd i addysg uwch. Mae dros hanner ein myfyrwyr yn astudio yn rhan-amser ac rydym yn un o’r prifysgolion gorau yn y DU am gefnogi myfyrwyr o gefndiroedd cymdeithasol-economaidd is trwy brifysgol, diolch i’n rhaglen Ehangu Mynediad gynhwysfawr yn y gymuned leol. Y Brifysgol hefyd yw'r sefydliad AU cyntaf yng Ngogledd Cymru i ddod yn . 

Ein lleoliad

Cychwynnon ni gyda dim ond ein dau gampws yn Wrecsam (Plas Coch a Stryt y Rhaglaw), ond rydyn ni wedi tyfu ers hyny i gynnwys campysau yn Llanelwy a Llaneurgain yng Ngogledd Cymru, ac yn Kingston-upon-Thames yn Llundain. Rydym yn brifysgol fach o'i chymharu â llawer o brifysgolion eraill, ond mae hynny'n golygu bod yma deimlad gwych o gymuned gyda rhwydwaith cefnogi gwych ar gyfer ein holl fyfyrwyr a'n staff.

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, os os ydych yn fusnes lleol sy'n dymuno ymwneud â'r brifysgol, edrychwch o gwmpas ein gwefan i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig.

Gallwch hyd yn oed cael blas ar fywyd ar y campws drwy wylio ein fideo newydd isod.

 

 

Ein datganiad cenhadaeth

Ein Cenhadaeth yw gweithio mewn partneriaeth i ysbrydoli ac addysgu ein myfyrwyr a galluogi llwyddiant cymdeithasol ac economaidd.

Ein gweledigaeth

Mae'r weledigaeth yn cwmpasu saith ymrwymiad sy'n cael eu hymgorffori yn swm a sylwedd Gweledigaeth a Strategaeth hyd 2025 Prifysgol Glyndŵr ac sy'n cael eu cefnogi gan nifer o weithredoedd.

Top