GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Swyddfa Ymchwil Glyndwr Wrecsam

Swyddfa Ymchwil

Cefnogaeth Ymchwil


Mae cefnogaeth i ymchwilwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr yn cynnwys;

 

  • Hyfforddiant a datblygiad ar gyfer staff a myfyrwyr
  • Cyngor a chefnogaeth ar gyfer cymeradwyo ymchwil yn foesegol
  • Cymorth gyda cheisiadau am gyllid, hawliadau a chau prosiectau
  • Cyngor ar eiddo deallusol
  • Drafftio a chwblhau contractau a chytundebau
  • Galluogi mynediad agored ar gyfer allbynnau ymchwil
  • Cefnogi effaith ac ymgysylltiad allanol

 

 

Cysylltiadau swyddfa ymchwil

Stewart Milne

01978 293573

s.milne@glyndwr.ac.uk

 

Dylid cyfeirio ymholiadau am astudiaeth ôl-raddedig at mphil-phdadmissions@glyndwr.ac.uk

 

Noswaith Agored y Brifysgol
Top