GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Gradd Ymchwil

Gradd Ymchwil

Mae astudio ar gyfer MPhil neu PhD i raddau helaeth yn weithgaredd unigol, ac mae pynciau ymchwil yn amrywio'n fawr, yn ôl eich cryfderau academaidd a'ch diddordebau personol. Asesir y graddau hyn ar sail traethawd ymchwil sy'n dangos ymchwil unigol. Darganfyddwch fwy am astudio ar gyfer gradd ymchwil a sut i wneud cais yma. Nodwch mai Prifysgol Caer yw ein corff dyfarnu ar gyfer ein graddau ymchwil.

Pan fyddwch chi'n ymuno â Phrifysgol Glyndŵr fel myfyriwr ymchwil ôl-raddedig, byddwch yn ymuno â chymuned sy'n canolbwyntio arnoch chi lle byddwn yn helpu i feithrin eich diddordebau a datblygu sgiliau a mewnwelediadau sy'n hanfodol i'ch cynnydd yn y dyfodol.


Cydlynir gweithgareddau ymchwil y Brifysgol gan Ganolfannau Ymchwil y Brifysgol ar draws ein dwy Gyfadran. Mae'r tîm Gweinyddu Myfyrwyr yn ymroddedig i ddarparu cefnogaeth weinyddol a dylent fod eich prif bwynt cyswllt. Darperir cefnogaeth ychwanegol gan y Swyddfa Ymchwil a'r Tiwtor Datblygu Ymchwilwyr sy'n gyfrifol am oruchwylio'r Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr.


Nod y Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr yw creu amgylchedd dysgu sy'n caniatáu i ymchwilwir o pob disgyblaeth ddatblygu eu sgiliau am brofiad a gyrfa ymchwil llwyddiannus. Mae'n seiliedig ar Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr Vitae ac rydym yn gwneud defnydd helaeth o'r deunyddiau hyn.

Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top