GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Graddau Ymchwil

Graddau
Ymchwil

 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn croesawu ceisiadau am raddau ymchwil, sy'n galluogi i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaeth fanwl, annibynnol mewn maes penodol. Mae ein graddau ymchwil yn cael eu dilysu gan Brifysgol Caer.

 

Mae'r Brifysgol yn cynnig y cyfle i astudio am gymwysterau MPhil (Meistr mewn Athroniaeth) a PhD (Doethur mewn Athroniaeth).

Ymchwil Ôl-raddedig

Canolfannau Ymchwil y Brifysgol

Cynhelir gweithgarwch ymchwil o'r radd flaenaf ar draws canolfannau ymchwil y Brifysgol.


Darllen mwy

Cyn i chi wneud cais

Y pethau sydd angen ichi eu gwybod cyn ymgeisio

Penderfynu a yw gradd ymchwil ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn iawn i chi.


Darllen mwy

Ffioedd a dyddiadau

Ffioedd a dyddiadau cychwyn

Edrych ar yr amserlen ffioedd ar gyfer graddau ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.


Darllen mwy

Rhyngwladol

Ymgeiswyr rhyngwladol

Rydym yn croesawu myfyrwyr o bob cwr o'r byd i gymryd rhan yn ein gweithgaredd ymchwil.


Darllen mwy

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i astudio ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.


Darllen mwy

Ar ôl i chi wneud cais

Ar ôl i chi wneud cais

Yr hyn sy'n digwydd ar ôl i ni dderbyn eich cais i astudio?


Darllen mwy
Top