GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Graddau Ymchwil

Graddau
Ymchwil

 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn croesawu ceisiadau am raddau ymchwil, sy'n galluogi i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaeth fanwl, annibynnol mewn maes penodol. Mae ein graddau ymchwil yn cael eu dilysu gan Brifysgol Caer.

 

Mae'r Brifysgol yn cynnig y cyfle i astudio am gymwysterau MPhil (Meistr mewn Athroniaeth) a PhD (Doethur mewn Athroniaeth).

Ymchwil Ôl-raddedig

Canolfannau Ymchwil y Brifysgol

Cynhelir gweithgarwch ymchwil o'r radd flaenaf ar draws canolfannau ymchwil y Brifysgol.


Darllen mwy

Cyn i chi wneud cais

Y pethau sydd angen ichi eu gwybod cyn ymgeisio

Penderfynu a yw gradd ymchwil ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn iawn i chi.


Darllen mwy

Ffioedd a dyddiadau

Ffioedd a dyddiadau cychwyn

Edrych ar yr amserlen ffioedd ar gyfer graddau ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.


Darllen mwy

Rhyngwladol

Ymgeiswyr rhyngwladol

Rydym yn croesawu myfyrwyr o bob cwr o'r byd i gymryd rhan yn ein gweithgaredd ymchwil.


Darllen mwy

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i astudio ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.


Darllen mwy

Ar ôl i chi wneud cais

Ar ôl i chi wneud cais

Yr hyn sy'n digwydd ar ôl i ni dderbyn eich cais i astudio?


Darllen mwy
Top