GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Ein hymchwil

Ein hymchwil

Rydym ni’n ymfalchïo yn eingwaithymchwilcymhwysolym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam – ymchwilsy’ngwneudgwahaniaethiddiwydiant a chymunedau’nrhanbarthol ac yn genedlaethol

Mae ein harbenigedd yn cwmpas ystod eang o feysydd ac mae’n sylfaenol i waith y ddwy Gyfadran:

  • Y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd
  • Ysgol Busnes Gogledd Cymru

Rhoir mwy o wybodaeth am ein gwaith ymchwil ac enghreifftiau o’n gweithgareddau a’n prosiectau ymchwil arwyddocaol yn ein  Hadroddiad Ymchwil Blynyddol.

Mae gwaith y Brifysgol yn cael ei lywio gan y Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr, ac rydym ni’n cydweithio ar hyfforddiant a chefnogi ymchwil gyda sefydliadau eraill. Mae’r Brifysgol yn meddu ar Ddyfarniaad Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Gwaith Ymchwil. Gellir canfod y strategaethau, cynlluniau gweithredu, adroddiadau cynnydd ac adolygiadau cysylltiol yma.

Rydym ni’n cynnal cyfres o ddarlithiau proffesiynol a seminarau ymchwil trwy gydol y flwyddyn, sy’n agored i’r cyhoedd yn aml.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cefnogi’r Concordat i Gefnogi Uniondeb Ymchwil ac rydym ni’n cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar Uniondeb Ymchwil. 

Cewch weld ein storfa ar-lein o gynnyrch ymchwil yn Ymchwil Ar-lein Prifysgol Glyndŵr. Mae’r adnodd hwn yn rhoi mynediad am ddim i allbynnau’r gwaith ymchwil ac ysgoloriaethau gan staff academaidd ac ymchwil y Brifysgol, lle nad yw hynny wedi’i atal gan gyfyngiadau hawlfraint. Mae’r Brifysgol yn annog sefydliadau allanol ac unigolion i ddefnyddio ei chanlyniadau ymchwil ac i gydweithio gyda’i hymdrechion ymchwil.  

Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top