GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Ein hymchwil

Ein hymchwil

Rydym ni’n ymfalchïo yn eingwaithymchwilcymhwysolym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam – ymchwilsy’ngwneudgwahaniaethiddiwydiant a chymunedau’nrhanbarthol ac yn genedlaethol

Mae ein harbenigedd yn cwmpas ystod eang o feysydd ac mae’n sylfaenol i waith y ddwy Gyfadran:

  • Y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd
  • Ysgol Busnes Gogledd Cymru

Rhoir mwy o wybodaeth am ein gwaith ymchwil ac enghreifftiau o’n gweithgareddau a’n prosiectau ymchwil arwyddocaol yn ein  Hadroddiad Ymchwil Blynyddol.

Mae gwaith y Brifysgol yn cael ei lywio gan y Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr, ac rydym ni’n cydweithio ar hyfforddiant a chefnogi ymchwil gyda sefydliadau eraill. Mae’r Brifysgol yn meddu ar Ddyfarniaad Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Gwaith Ymchwil. Gellir canfod y strategaethau, cynlluniau gweithredu, adroddiadau cynnydd ac adolygiadau cysylltiol yma.

Rydym ni’n cynnal cyfres o ddarlithiau proffesiynol a seminarau ymchwil trwy gydol y flwyddyn, sy’n agored i’r cyhoedd yn aml.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cefnogi’r Concordat i Gefnogi Uniondeb Ymchwil ac rydym ni’n cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar Uniondeb Ymchwil. 

Noswaith Agored y Brifysgol
Top