GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Ein hymchwil

Ein hymchwil

Rydym ni’n ymfalchïo yn eingwaithymchwilcymhwysolym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam – ymchwilsy’ngwneudgwahaniaethiddiwydiant a chymunedau’nrhanbarthol ac yn genedlaethol

Mae ein harbenigedd yn cwmpas ystod eang o feysydd ac mae’n sylfaenol i waith y ddwy Gyfadran:

  • Y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd
  • Ysgol Busnes Gogledd Cymru

Rhoir mwy o wybodaeth am ein gwaith ymchwil ac enghreifftiau o’n gweithgareddau a’n prosiectau ymchwil arwyddocaol yn ein  Hadroddiad Ymchwil Blynyddol.

Mae gwaith y Brifysgol yn cael ei lywio gan y Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr, ac rydym ni’n cydweithio ar hyfforddiant a chefnogi ymchwil gyda sefydliadau eraill. Mae’r Brifysgol yn meddu ar Ddyfarniaad Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Gwaith Ymchwil. 

Rydym ni’n cynnal cyfres o ddarlithiau proffesiynol a seminarau ymchwil trwy gydol y flwyddyn, sy’n agored i’r cyhoedd yn aml.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cefnogi’r Concordat i Gefnogi Uniondeb Ymchwil ac rydym ni’n cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar Uniondeb Ymchwil. 

Noswaith Agored y Brifysgol
Top