Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Ein hymchwil

Ein hymchwil

Ein hymchwil

Rydym yn ymfalchïo yn ymchwil gymhwysol ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam – sy'n ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth i diwydiant a chymunedau'n rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Mae ein harbenigedd yn rhychwantu ystod eang o feysydd ac yn sylfaenol i waith ein pedair ysgol academaidd

  • Ysgol y Celfyddydau Creadigol
  • Ysgol Busnes Gogledd Cymru
  • Ysgol Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadura a Pheirianneg
  • Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd


Gellir cael mwy o wybodaeth am ein hymchwil ac enghreifftiau o'n prif brosiectau a gweithgareddau yn ein Hadroddiad Ymchwil Blynyddol.

Mae'r cyhoeddiadau o'n hymchwil ar gael o'n Cronfa Ymchwil ar-lein.

Mae'r Brifysgol yn un o gefnogwyr y Concordat i gefnogi Datblygiad Gyrfaol Ymchwilwyr ac rydym yn cymryd rhan ym Menter CREST GuildHE lle rydym yn cydweithio ar gymorth a hyfforddiant i ymchwilwyr gyda sefydliadau eraill.

Rydym yn cynnal cyfres o ddarlithoedd athrawol a seminarau ymchwil trwy gydol y flwyddyn sydd yn aml yn agored i'r cyhoedd.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn un o gefnogwyr y Concordat i gefnogi Uniondeb Ymchwil.

Canolfannau Ymchwil

Mae ein gweithgareddau ymchwil yn cael eu harwain a'u cydlynu drwy ein pedair canolfan ymchwil:

Y Ganolfan ar gyfer Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadureg a Pheirianneg
Canolfan Ymchwil Ysgol Busnes Gogledd Cymru
Canolfan y Celfyddydau Creadigol
Canolfan Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd
Noswaith Agored y Brifysgol
Top