GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Broses ymgeisio

Broses
Ymgeisio

 

Croesewir ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn dilyn naill ai gradd ymchwil ôl-raddedig amser llawn neu ran-amser (gyda'r dyfarniad arfaethedig mewn Meistr Athroniaeth (MPhil) neu Ddoethur mewn Athroniaeth (PhD). Mewn achosion lle mai'r dyfarniad targed yw PhD, y disgwyliad arferol yw y bydd pob myfyriwr yn cofrestru ar gyfer MPhil yn y lle cyntaf. Gellir gwneud eithriadau pan fo'r ymgeisydd eisoes wedi ennill dyfarniad doethuriaeth neu gyfwerth mewn pwnc perthnasol.


Mae gwneud cais i astudio trwy ymchwil yn wahanol iawn i'r broses ymgeisio ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a addysgir.

Cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais

Penderfynu a yw gradd ymchwil ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn iawn i chi.


Darllen mwy

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i astudio ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.


Darllen mwy

Ar ôl i chi wneud cais

Ar ôl i chi wneud cais

Yr hyn sy'n digwydd ar ôl i ni dderbyn eich cais i astudio?


Darllen mwy
Top