GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Dychwelyd i Addysg

Dychwelyd i Addysg

Fel cyn-bersonél o'r lluoedd arfog, rydym yn cydnabod y gall eich cefndir fod yn eithaf gwahanol i un ymadawr ysgol 18 mlwydd oed sy'n dod i'r brifysgol drwy'r llwybr traddodiadol.

Mae gofynion mynediad yn amrywio yn ôl y cwrs ac er y bydd unrhyw gymwysterau ffurfiol sydd gennych yn cael eu hystyried, rydym yn deall eich bod chi hefyd yn debygol o fod wedi datblygu nifer o sgiliau trosglwyddadwy amrywiol  trwy gydol eich gyrfa yn y lluoedd sydd dal yn werthfawr ym myd y dinasyddion preifat.  

Yn Glyndwr Wrecsam, mae pob ymgeisydd yn cael ei asesu ar sail eu teilyngdod unigol, felly byddwn hefyd yn edrych ar sgiliau a phrofiad perthnasol wrth  ystyried eich cais. Mae eich datganiad personol hefyd yn rhoi cyfle ichi dynnu sylw at sut y bydd eich profiadau yn ychwanegu gwerth at eich astudiaeth yn ogystal â dangos eich parodrwydd a'ch brwdfrydedd i gael gradd a dod yn rhan o'r brifysgol.

Llwybrau mynediad

Yn dibynnu ar eich sefyllfa a'r cwrs yr hoffech ei astudio, efallai yr hoffech ystyried edrych ar wahanol lwybrau mynediad, fel cwrs Mynediad Addysg Uwch neu un o'n graddau blwyddyn sylfaen. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am lwybrau mynediad yma.

Ariannu eich astudiaethau

Os ydych chi'n dychwelyd i addysg, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais am gyllid myfyrwyr, ar ffurf benthyciad myfyrwyr. Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar eich sefyllfa deuluol a'r math o gwrs yr hoffech ei astudio. Efallai y gallwch chi gael help ychwanegol os oes gennych blant.
 
Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalennau ffioedd a chyllid.
 

ELCAS

Fel rhywun sy'n gadael y gwasanaeth, efallai y bydd gennych hawl i gael arian o dan y Gwasanaeth Gweinyddu Credydau Dysgu Uwch  (ELCAS). 
 
Mae'r cynllun hwn, a gefnogir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn, yn hybu dysgu gydol oes ymhlith aelodau presennol a chyn-aelodau'r Lluoedd Arfog, ac fe'i cynlluniwyd i'ch helpu gyda chost dysgu lefel uwch trwy roi cymorth ariannol i chi ar ffurf un taliad bob blwyddyn, am uchafswm o dair blynedd.
 
Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar wefan ELCAS.
 
Diwrnod Agored y Brifysgol
Top