GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Astudiaethau Achos

Astudiaethau Achos

 

Craig

Cyn-filwr ar lwybr gyrfaol newydd diolch i Brifysgol Glyndwr Wrecsam.

Yn ystod 17 mlynedd yn y Peirianwyr Trydanol a Mecanyddol Brenhinol, bu Craig Roberts yn gwasanaethau yn Irac, Iran, Kosovo, Bosnia a Gogledd Iwerddon, yn ogystal â gwledydd ar draws gwledydd Llychlyn a chanol Ewrop fel rhan o uned NATO arbenigol.

Symudodd y tad i un, o Wrecsam, o waith metel tua diwedd ei ddyddiau milwrol gan ei fod yn bwriadu esgyn drwy'r rhengoedd, ond roedd newid mewn amgylchiadau yn golygu ei fod yn dychwelyd i Ogledd Cymru a mynd i mewn i'r diwydiant adeiladu.

Wrth iddo edrych am gyfleoedd i symud ymlaen unwaith eto, gwelodd Craig fod mwy o rwystrau i lwyddiant, yn enwedig ei ddiffyg addysg uwch.

Darllen mwy
Andy

Mae gwasanaeth iechyd meddwl dynion arloesol yn cael effaith fawr yng Ngogledd Cymru

Sefydlodd Andy Matthews grŵp cymorth ar gyfer dynion â phroblemau iechyd meddwl yn 2014 yn KIM Inspire - 12 mlynedd ar ôl i'r elusen gael ei sefydlu i helpu menywod sy'n dioddef problemau tebyg.

Mae'r prosiect KIM-4-HIM, a gafodd ei sefydlu'n wreiddiol fel treial yn ystod astudiaethau Andy gyda Phrifysgol Glyndwr Wrecsam, mae'r prosiect eisoes wedi helpu cannoedd o ddynion yng Ngogledd Cymru i ymdopi â materion gan gynnwys pryder, iselder, sgitsoffrenia a deubegwn.

Symudodd Andy yrfa yn dilyn gyrfa 14 mlynedd gyda'r Awyrlu Brenhinol, lle oedd e wedi mynd ymlaen i ddod yn uwch-hyfforddwr gan ymgymryd â swyddogaethau â chyfrifoldeb am les staff.

Darllen mwy
Cymorth i gynfilwyr

Ymchwilwyr yn gwthio am gymorth i gynfilwyr

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn gweithio gyda'r Forces in Mind Trust (FiMT) i gynhyrchu tystiolaeth a fydd yn llywio polisïau addysg gwasanaethau cyhoeddus strategol yn y dyfodol.

Mae'r tîm, sy'n cael ei arwain gan Dr Nikki Lloyd-Jones, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Gwyddorau Cydmdeithasol a Bywyd, wedi cyfweld cynfilwyr o ledled y rhanbarth ac mae'n coledu gwybodaeth a fydd yn cynorthwyo'r bobl hynny sy'n cael ei herio wrth iddyn nhw drosglwyddo yn ôl i fywyd sifil.

Darganfod mwy
Diwrnod Agored y Brifysgol
Top