GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
SU

Undeb Myfyrwyr

welcome week 2020

Croeso i WGSU 

Helo! Ni yw Undeb Myfyrwyr Wrecsam Glyndwr. Rydyn ni yma i'ch cynrychioli chi a'ch llais. Rydym yn ymdrechu i wneud eich profiad myfyriwr y gorau y gall fod. Mae'r hyn sy'n bwysig i chi, yn bwysig i ni! Mae pob myfyriwr ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr yn aelodau o Undeb y Myfyrwyr yn awtomatig. Yma gallwch bleidleisio a sefyll yn etholiadau UM, cyrchu ein gwasanaeth Cyngor, ac ymuno â chymdeithas neu glwb chwaraeon. Ewch i'n gwefan i gael mwy www.wrexhamglyndwrsu.org.uk  

Undeb y Myfywyr

Derbyniad a Siop 

Mae derbynfa a siop UM ar gael ar gyfer eich holl anghenion marsiandïaeth ac atgyfeirio. Rydym yn gwerthu amrywiaeth o hwdis, crysau-t a bagiau WGSU yn ogystal â hanfodion llonydd. Gallwch drefnu apwyntiad gyda'n canolfan gynghori yno, neu gael unrhyw wybodaeth am yr Undeb, yn ogystal â chyfarwyddyd i adrannau prifysgol perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ein heitemau siop neu wasanaethau UM, gallwch anfon e-bost atom yn union@glyndwr.ac.uk  

Noson clwb

Bar Lazy Lion a Pizzeria 

Mae'r Lazy Lion Bar a Pizzeria yn lle hamddenol ar y campws lle gallwch chi gwrdd â ffrind, cael rhywbeth i'w fwyta a'i yfed neu ddod o hyd i le i ddal i fyny wrth astudio. Gallwch ddod o hyd i ni yn adeilad Undeb y Myfyrwyr ar Gampws Plas Coch. Yn y Lazy Lion, gallwch ddisgwyl dewis eang o ddiodydd alcoholig a di-alcohol ynghyd ag opsiynau bwyd blasus a fforddiadwy.  Mae'r gofod yn hyblyg ac wedi'i gynllunio i gefnogi digwyddiadau dan arweiniad myfyrwyr. Felly os oes gennych chi syniad am weithgaredd rydych chi am ei wneud yn y gofod, anfonwch e-bost atom yn lazy.lion@glyndwr.ac.uk neu dewch i'n gweld ar y campws.

Dewch yn ôl nes ymlaen i weld yr amserlen ddiweddaraf o'r digwyddiadau ar gyfer Glasfyfyrwyr 2020!

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top