GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
O amgylch y campws

O amgylch y campws

Gall cyrraedd y brifysgol am y tro cyntaf fod yn brofiad llethol, ond peidiwch â phoeni gan y bydd digon o staff a myfyrwyr o gwmpas yn ystod yr Wythnos Groeso i'ch helpu i setlo i mewn ac i gael eich cefn atoch - byddwch yn cael eich traed danoch yn fuan iawn ac yn gwybod lleoliad popeth sydd ei angen arnoch. Ar ôl ychydig o ddyddiau yma a byddwch yn gwybod y ffordd gyflymaf o'r neuaddau i'ch ddarlith gyntaf fel y gallwch gael yr ychydig funudau ychwanegol  yna yn y gwely!

Rydym wedi postio ychydig mwy o awgrymiadau isod i'ch helpu i ddod i adnabod eich ffordd o gwmpas y campws a thu hwnt:

Map Campws

Lawrlwythwch gopi o'n mapiau campws isod er mwyn ichi wybod i ble rydych chi'n mynd pan fyddwch chi'n cyrraedd:

Map campws Wrecsam (Plas Coch): Map o'r campws

Map campws Llaneurgain: Northop Campus map

Os ydych chi'n astudio yn ein Ysgol Gelf yn Stryt y Rhaglaw - dim ond taith fer ar droed yw'r ysgol (tua 10 munud) o'r brif gampws yn Wrecsam)

Anerchiad Croesawu'r Glasfyfyrwyr

Ar ddiwrnod cyntaf yr Wythnos Groeso, mae pob myfyriwr newydd yn cael ei wahodd i fynychu anerchiad croeso arbennig gan Is-ganghellor Prifysgol Glyndwr Wrecsam. 

Bydd hyn yn gyfle gwych i glywed y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf  o'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn ogystal ag edrych ymlaen at y cyfleoedd a ddaw yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Cynhelir yr anerchiad yn Neuadd William Aston Ddydd Llun, Medi 24 am 11am a bydd sesiwn arall am 1pm - does dim angen archebu lle, ond dylech chi gyrraedd ychydig funudau o flaen llaw ac eistedd!

Cludiant

Mae'r brifysgol yn cynnig cludiant rhwng campws Wrecsam a champws Llaneurgain.  Os oes angen cludiant arnoch mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu cael bws gwennol am ddim yn dibynnu ar y dyddiad a'r amser. Dylai eich arweinwyr rhaglen fod yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i chi am hyn.

Mae maes parcio ar gael ar gyfer myfyrwyr ar gampws Wrecsam a champws Llaneurgain.

Bwyd a Diod

Bwyd a Diod

Er bod gan ein neuaddau prifysgol i gyd gyfleusterau coginio, mae'r Brifysgol yn darparu ystod o ddewisiadau ar gyfer bwyd a diod ar y campws i fyfyrwyr gael bwyta, yfed ymlacio a chymdeithasu.

Mae'r rhaid yn cynnwys:

  • Scholars Rest - y prif adeilad - prif man ciniawa i fyfyrwyr
  • Bar caffi Fellows - prif adeilad - bar coffi yn arddull y stryd fawr
  • Chapters 1 bar caffi a siop - Canolfan Edward Llwyd - siop 'hanfodion' sy'n cynnig gwasanaeth bar coffi
  • Caffi Darganfod - Lôn Crispin Lane - caffi
  • Inspirations - Stryt y Rhaglaw - caffi
  • Bwyty 1887 - prif adeilad - bwyty ffurfiol/preifat 
  • Y Cent - Cae Pêl-droed y Cae Ras - prif bar/caffi i fyfyrwyr
  • Y Ffreutur - campws Llaneurgain - prif man ciniawa i fyfyrwyr
  • Caffi Celyn - campws Llaneurgain - caffi

 

Archfarchnadoedd

Ynghyd â'n siop 'hanfodion' ar y campws, rydyn ni wedi ein lleoli drws nesaf i Barc Manwerthu Plas Coch lle ceir Sainsbury's ac Aldi yn ogystal â manwerthwyr defnyddiol eraill.

Mae hefyd peiriant arian yn Sainsbury's yn ogystal ag yng ngorsaf Betrol Shell, sydd gyferbyn â phrif fynedfa'r brifysgol.

Manwerthu

Yn ogsytal â'r mannau darparu bwyd amrywiol, mae hefyd Siop Gelf yn Stryt y Rhaglaw a Siop Argraffu a Llyfrau yn ein adeilad Undeb y Myfyrwyr.  Mae adeilad Undeb y Myfyrwyr hefyd yn gartref i gloer Amazon hefyd felly gallwch archebu pethau'n ddiogel ar-lein, heb boeni am fod yn gartref i'w codi.

Mae Canol Tref Wrecsam, gan gynnwys y parc Siopa a Hamdden poblogaidd Dôl yr Eryrod ond yn daith fer ar droed o'r prif gampws lle cewch chi ystod eang o siopau, bwytai a chyfleusterau adloniant stryd fawr. 

Darganfod mwy am yr hyn sydd gan Wrecsam i'w gynnig.

Diwrnod Agored y Brifysgol
Top