GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Digwyddiadau Croeso a Ffair y Glasfyfyrwyr

Digwyddiadau Croeso a Ffair y Glasfyfyrwyr

Bydd gofyn i fyfyrwyr sy'n dychwelyd ar ôl gwyliau'r haf ail-gofrestru er mwyn parhau â'ch astudiaethau ym Mhrifysgol Glyndwr yn Wrecsam ac i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich taliadau benthyciad myfyriwr.

Bydd cais e-bost yn cael ei anfon allan i chi ymlaen llaw er mwyn eich galluogi i ail-gofrestru ar-lein - os ydych yn aros am (ail) asesiad ar ôl yr haf bydd y cais e-bost hwn dilyn eich bwrdd asesu.

Bydd pob gohebiaeth a wneir i chi drwy eich prif gyfeiriad e-bost myfyrwyr.

Os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein gallwch wneud hynny yn bersonol ar unrhyw ddiwrnod yn ystod yr Wythnos Groeso, sy'n cychwyn 23 Medi, 2018.

Gofynnwn i chi sicrhau bod eich holl fanylion yn gyfredol i sicrhau y bydd yr wybodaeth berthnasol ar gael i chi yn y dyfodol. Gwiriwch eich cofnod myfyrwyr yma a diweddarwch y cofnod os oes angen.

Dyddiadau cwrs

Bydd myfyrwyr sy'n dychwelyd yn dechrau'r wythnos sy'n cychwyn Medi 30, 2017.

Byddwch yn derbyn e-bost cyn dechrau'r tymor gyda gwybodaeth berthnasol am eich astudiaethau.  Mae'n bosib y bydd amserlenni'r cyrsiau'n newid ac y gall newidiadau gael eu gwneud yn agos i pryd byddwch chi'n dychwelyd felly gwiriwch yr amserlenni'n rheolaidd rhag ofn y bydd newidiadau.

Amserlenni Cwrs

Cardiau adnabod

Mae cardiau adnabod yn cael eu cadw i'w defnyddio o flwyddyn i flwyddyn ac nid ydynt yn cael eu hail-argraffu (ac eithrio yn achos cardiau a gollwyd neu a ddifrodwyd).  Os bydd angen cerdyn newydd arnoch chi, ewch i wasanaethau TG a leolir yn y llyfrgell.

Llety

Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n dychwelyd sydd heb gael llety eto gallwch chi gael rhagor o wybodaeth o'n tudalennau llety.

Mae llawer o'n myfyrwyr sy'n dychwelyd yn dewis symud i lety preifat yn ystod eu hail neu eu trydedd flwyddyn yn y brifysgol. Gallwch chi gael hyd i'r llety drosoch eich hunain, neu gallwch ddefnyddio ein chwiliad llety ar-lein.  Mae ein tîm llety wrth law os bydd angen cymorth arnoch a gallwch anfon neges e-bost atynt ar accommodation@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol
Top