GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Digwyddiadau Croeso a Ffair y Glasfyfyrwyr

Digwyddiadau Croeso a Ffair y Glasfyfyrwyr

Ffair y Glasfyfyrwyr

Mae croeso i holl fyfyrwyr newydd a'r rhaid sy'n dychwelyd fynychu ein Ffair y Glasfyfywyr ar Medi 26.

Yn cael ei threfnu gan Undeb y Myfyrywyr, mae'r ffair yn digwydd yn y prif Neuadd Chwaraeon o 11am - 3pm. 

Dyma'ch cyfle i gwrdd â ffrindiau newydd, cael gwybod beth sy'n digwydd yn Wrecsam a'r cyffiniau, ymuno â thîm chwaraeon neu gymdeithas ac wrth gwrs gasglu nwyddau am ddim!

Undeb y Myfywyr

Digwyddiadau Croesawu

Ochr yn ochr â'n Ffair y Glasfyfyrwyr, mae llawer o ddigwyddiadau ar eich cyfer chi ar y campws - o nosweithiau clwb a digwyddiadau cerddoriaeth fyw i nosweithiau ffilm a chwisys tafarn.  Mae'r digwyddiadau fel arfer yn cael eu cynnal dros dair wythnos felly cewch chi lawer o gyfleoedd i gymdeithasu a chwrdd â phobl newydd. 

Noson clwb

Dewch yn ôl nes ymlaen i weld yr amserlen ddiweddaraf o'r digwyddiadau ar gyfer Glasfyfyrwyr 2019!

Diwrnod Agored y Brifysgol
Top