GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cyn i chi gyrraedd

Cyn i chi gyrraedd

Yn gyntaf, llongyfarchiadau ar gadarnhau'ch lle ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam - mae'r amser bron yma ichi ymuno â ni, a dydyn ni ddim yn gallu aros i'ch croesawu chi.

Bydd yr wythnosau sy'n dod yn amser prysur iawn ichi felly ein nod yw ei gwneud mor syml â phosibl ichi drefnu popeth sydd ei angen arnoch cyn ichi gyrraedd y campws. 

Rydyn ni wedi llunio rhestr isod o bopeth sydd angen ichi ei wybod cyn ichi ddod yma ym mis Medi - ond os bydd gennych unrhyw gwestiynau pellach  peidiwch ag oedi i gysylltu â ni ar spc@glyndwr.ac.uk

Cofrestru

Cyn i chi ddechrau'ch cwrs yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, bydd angen ichi gofrestru'n swyddogol fel myfyriwr. Gallwch chi wneud hyn ar-lein a chewch chi e-bost fydd yn cynnwys y ddolen i'ch galluogi i wneud hyn cyn i chi gyrraedd.

Mae angen cwblhau cofrestriadau ar-lein erbyn dydd Sul 24ain Medi - os nad ydych chi wedi derbyn yr e-bost cysylltwch â spc@glyndwr.ac.uk i roi gwybod i ni.

Rhowch drefn ar eich cyllid myfyriwr

Bydd y ffioedd y byddwch yn eu talu a'r cymorth sydd ar gael i chi'n dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ewch i'n prif dudalennau ffioedd a chyllid myfyrwyr i ddarganfod faint yn union fydd rhaid ichi ei dalu, ac a ydych chi'n gymwys i dderbyn unrhyw becynnau cymorth neu beidio.

Mae'n bosibl y byddwch yn dymuno agor cyfrif banc i fyfyrwyr lle gallwch dderbyn rhandaliadau eich benthyciad a lle gallwch gyllidebu ar gyfer eich gwariant,  Mae'r rhan fwyaf o fanciau'r stryd fawr ar gael yng nghanol dref Wreecsam ac mae digon o gyngor ar-lein am ba gyfrif fydd y dewis gorau.  Mae'n bosibl y bydd rhai'n cynnig cymhellion i'ch perswadio i agor cyfrif ond gwnewch yn siwr nad ydych yn cael eich dal gan unrhyw gostau neu faglau cudd.  Darllenwch mwy yn ein blog myfyrwyr.

Archwebwch eich llety

Os ydych yn symud i ffwrdd o gartref, bydd angen i chi ddod o hyd i lety addas - yn Glyndwr Wrecsam rydym yn cynnig llety ar, ac oddi ar, y campws yn dibynnu ar eich anghenion a'ch cyllideb. Gall llefydd lenwi'n gyflym, felly dylech geisio archebu cyn gynted â phosibl ar ôl derbyn eich cynnig am le. Os nad ydych wedi gwneud hynny'n barod, ewch i'n prif dudalennau llety am ragor o wybodaeth.

Cymorth

Os oes gennych anghenion ychwanegol ac yn teimlo y gallech fod angen cymorth ychwanegol wrth ddechrau yn y brifysgol, rhowch wybod i ni cyn i chi gyrraedd.  Bydd unrhyw beth a ddywedwch wrth i ni yn gyfrinachol ac ni chaiff ei rannu heb eich caniatâd. Os hoffech chi gael gwybod mwy am ein gwasanaethau a'r cymorth y gallwn ei gynnig, gallwch gysylltu â ni am sgwrs anffurfiol ar 01978 293266 neu drwy anfon e-bost at disability@glyndwr.ac.uk.

Fel arall, gallwch weld mwy o wybodaeth yn ein hadran cymorth i fyfyrwyr.

Cychwyn cwrs yn hwyrach?

Gallwch wneud cais am Gydnabod Dysgu Profiadol Blaenorol os oes gennych gymwysterau neu brofiad sydd cyfwerth â modiwlau ar y rhaglen Prifysgol Glyndŵr Wrecsam rydych wedi gwneud cais amdano.

Mae mwy o wybodaeth i'w gael RPEL Cymraeg

Cysylltwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae digon o ffyrdd o gysylltu â'r brifysgol ond mae defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn lle da i ddechrau.

Beth am ein dilyn ar y cyfrifon isod:

Gallwch hefyd ymuno â thudalen facebook swyddogol Undeb y Myfyrwyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau cymdeithasol, ymgyrchoedd a chynigion arbennig - mae hefyd yn ffordd dda o gyfarfod dechreuwyr newydd eraill a chyd-aelodau eich cwrs cyn i chi hyd yn oed gyrraedd.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top