GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cofrestru

Cofrestru

Hanfodion Cofrestru Ar-lein

Mae’n rhaid i chi gofrestru ar eich cwrs er mwyn cofrestru’n ffurfiol fel myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac er mwyn derbyn unrhyw fenthyciad, bwrsariaeth neu grant i fyfyrwyr. I fod yn gymwys i gofrestru, mae’n rhaid i chi fod wedi gwneud cais trwy UCAS neu fod wedi llenwi a dychwelyd ffurflen gais “uniongyrchol”, wedi cael cynnig ysgrifenedig ffurfiol o le ac wedi cadarnhau eich bod yn derbyn eich lle trwy roi gwybod i’r Tîm Derbyniadau.

Efallai y cewch wahoddiad trwy e-bost i gwblhau proses cyn-gofrestru ar-lein. Y tro cyntaf i chi gofrestru, mae’n rhaid hefyd i chi fynychu’n bersonol os yw’ch rhaglen astudio yn Wrecsam neu yn Llaneurgain (mae trefniadau eraill ar waith ar safleoedd eraill).

Ble a phryd?

Byddwch yn derbyn gwahoddiad i gofrestru ar-lein o ddiwedd mis Awst ymlaen. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am gofrestru, gallwch gysylltu ag adran Cynllunio Strategol ar sds@glyndwr.ac.uk.

Beth fydd angen i chi ddod ag o? 

Prawf adnabod personol - Eich Tystysgrif Geni, neu’ch Pasbort (gwreiddiol a chyfredol) neu’ch Trwydded Yrru ffotograffig yn dangos cyfeiriad eich cartref. (Mae angen prawf adnabod ffotograffig hefyd os oes gennych eich tystysgrif geni yn unig).

Byddwn yn anfon cais e-bost atoch am y wybodaeth hon yn agosach at ymrestru.

 

Cwestiynau am gofrestru, cyllid myfyrwyr neu ddysgu ar-lein? Edrychwch ar ein tudalen cwestiynau cyffredin.

 

 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top