Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Amserlenni cwrs

Amserlenni cwrs

Yn dod yn fuan...

Caiff amserlenni rhaglenni 2018/19 eu cyhoeddi yma cyn  gynted ag y byddant ar gael.  Dewch yn ôl i'r dudalen hon ar gyfer mwy o wybodaeth.

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top