Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Ymsefydlu

Croeso i
Brifysgol Glyndwr Wrecsam

Cyn i chi gyrraedd

Cyn i chi gyrraedd

Popeth sydd angen i chi ei wyubod cyn cyrraedd Prifysgol Glyndwr Wrecsam.


Darllen mwy

O amgylch y campws

O amgylch y campws

Dod i adnabod eich amgylchedd newydd a'r cyfleusterau rydym yn eu cynnig.


Darllen mwy

Myfyrwyr sy'n dychwelyd

Myfyrwyr sy'n dychwelyd

Gwybodaeth bwysig ar gyfer pob myfyriwr sy'n dychwelyd i Glyndwr Wrecsam.


Darllen mwy

 

Digwyddiadau'r Gorffennol

Beth am ailfyw darnau gorau'r diwrnod agored diweddar drwy wylio ein fideo? 

Rydyn yn hoffi clywed am eich profiadau o'n digwyddiadau diwrnod agored - cofiwch lanlwytho'ch lluniau a'ch fideos ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio'r hashnod #GUopenday a byddwn ni'n rhannu'r goreuon!


Darllen mwy

Cyn i chi gyrraedd

Cyn i chi gyrraedd

Popeth sydd angen i chi ei wyubod cyn cyrraedd Prifysgol Glyndwr Wrecsam.


Darllen mwy

O amgylch y campws

O amgylch y campws

Dod i adnabod eich amgylchedd newydd a'r cyfleusterau rydym yn eu cynnig.


Darllen mwy

Myfyrwyr sy'n dychwelyd

Myfyrwyr sy'n dychwelyd

Gwybodaeth bwysig ar gyfer pob myfyriwr sy'n dychwelyd i Glyndwr Wrecsam.


Darllen mwy
Gwybodaeth am gofrestru
Amserlenni
Ffioedd a chyllid myfyrwyr
Calendr Academaidd
Llety

Archebwch lety

Ffair a Digwyddiadau'r Glasfyfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr
Top