GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Eich teulu

Eich teulu

Gofal plant

Mae dewis gofal plant yn benderfyniad pwysig - rydych chi am y gofal a'r cyfleusterau gorau ar gyfer eich plentyn. Fel myfyriwr yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, gallwch fanteisio ar gyfleusterau gofal plant ar y safle tra byddwch yn astudio.

Mae Meithrinfa Ysgolheigion Bach yn cael ei rhedeg gan Active Childcare ac maen nhw wedi eu lleoli yng Nghanolfan y Plentyn, y Teulu a Chymdeithas ac mae'n darparu gofal dydd llawn ar gyfer plant rhwng 3 mis a 5 mlwydd oed gyda mannau, gweithgareddau  a gofal penodol ar gyfer babanod, plant bach a phlant sydd heb ddechrau'r ysgol eto.

The caring and dedicated staff at Little Scholars’ ensure your child is well looked after and is happy, safe and comfortable – giving you Mae'r staff gofalgar ac ymroddedig yn Ysgolheigion Bach yn sicrhau bod eich plentyn yn cael gofal da a'i fod yn hapus, yn ddiogel ac yn gyfforddus - gan roi tawelwch meddwl i chi tra byddwch mewn darlithoedd.

Chwiw. Dyna un peth yn llai i boeni amdano!

 

Cysylltwch ag Active Childcare am fwy o wybodaeth:

Meithrinfa Ysgolheigion Bach

Ffôn: 01978 314912

E-bost: littlescholars@activechildcare.co.uk

Active Childcare Cyf

Ffôn: 01978 661189

E-bost: info@activechildcare.co.uk

 

Os ydych yn rhiant i blentyn o dan 15 oed, efallai y bydd gennych hawl i gael grant gofal plant neu lwfans dysgu rhieni i helpu gyda chost gofal plant yn ystod eich amser yn y brifysgol.

Gallwch gael gwybod mwy am y cynlluniau hyn ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru neu ar Moodle

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top