GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Eich teulu

Eich teulu

Gofal plant

Mae dewis gofal plant yn benderfyniad pwysig - rydych chi am y gofal a'r cyfleusterau gorau ar gyfer eich plentyn. Fel myfyriwr yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, gallwch fanteisio ar gyfleusterau gofal plant ar y safle tra byddwch yn astudio.

Mae Meithrinfa Ysgolheigion Bach yn cael ei rhedeg gan Active Childcare ac maen nhw wedi eu lleoli yng Nghanolfan y Plentyn, y Teulu a Chymdeithas ac mae'n darparu gofal dydd llawn ar gyfer plant rhwng 3 mis a 5 mlwydd oed gyda mannau, gweithgareddau  a gofal penodol ar gyfer babanod, plant bach a phlant sydd heb ddechrau'r ysgol eto.

The caring and dedicated staff at Little Scholars’ ensure your child is well looked after and is happy, safe and comfortable – giving you Mae'r staff gofalgar ac ymroddedig yn Ysgolheigion Bach yn sicrhau bod eich plentyn yn cael gofal da a'i fod yn hapus, yn ddiogel ac yn gyfforddus - gan roi tawelwch meddwl i chi tra byddwch mewn darlithoedd.

Chwiw. Dyna un peth yn llai i boeni amdano!

 

Cysylltwch ag Active Childcare am fwy o wybodaeth:

Meithrinfa Ysgolheigion Bach

Ffôn: 01978 314912

E-bost: littlescholars@activechildcare.co.uk

Active Childcare Cyf

Ffôn: 01978 661189

E-bost: info@activechildcare.co.uk

 

Os ydych yn rhiant i blentyn o dan 15 oed, efallai y bydd gennych hawl i gael grant gofal plant neu lwfans dysgu rhieni i helpu gyda chost gofal plant yn ystod eich amser yn y brifysgol.

Gallwch gael gwybod mwy am y cynlluniau hyn ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru neu ar Moodle

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top