GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Eich astudiaethau

Eich astudiaethau

Cymorth astudio

Pan fyddwch chi'n cyrraedd PGW, byddwch yn cael tiwtor personol. Nhw fydd eich pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer unrhyw faterion yn ymwneud â'ch astudiaethau y gallech eu hwynebu yn ystod eich cyfnod yma. Eu swydd yw eich cefnogi gyda'ch astudiaethau ac i'ch helpu i gyflawni eich potensial llawn.

A phan mae angen i chi ganolbwyntio ar eich astudiaethau, mae'n debyg y bydd y llyfrgell ar eich rhestr o lefydd i fynd iddyn nhw i gyflawni pethau. A am reswm da. Mae ein llyfrgell draw yn Adeilad Edward Llwyd (yr adeilad mawr gwydrog) ac nid yw ond yn llawn o dros 100,000 o lyfrau, DVDs ac adnoddau dysgu eraill, mae hefyd yn lle gwych i fwrw ymlaen â'ch aseiniadau neu adolygu. Gallwch edrych ar amserau agor y llyfrgell a'i gwasanaethau drwy flog Glynlib. 

Mae ein mewnrwyd myfyrwyr (Moodle) yn gartref i lawer o gyngor ac arweiniad, ac mae nodiadau darlith llawer o gyrsiau a chynnwys rhaglenni ar gael ar-lein trwy ein Rhith-amgylchedd Dysgu. Mae deunyddiau astudio megis cronfeydd data ar-lein, e-gyfnodolion a gwybodaeth catalog llyfrgell hefyd ar gael ar-lein.

Mae pawb yn gwybod bod technoleg ond yn dda pan fydd yn gweithio, felly os byddwch chi byth yn cael unrhyw broblemau gyda TG, mae ein desg gymorth TG wrth law i helpu gyda phroblemau a mynediad i gyfrifiadur/y rhwydwaith. Gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 01978 293241. A dyna hynny wedi'i ddatrys.

Os byddwch chi'n teimlo y gallai fod angen cymorth ychwanegol arnoch chi gyda'ch astudiaethau, edrychwch ar yr adran 'eich anabledd' i weld pa gymorth a allai fod ar gael i chi.

Gyrfaoedd

Os nad ydych yn siŵr a yw'r brifysgol yn iawn i chi, mae ein tîm gyrfaoedd yma i drafod eich syniadau a thrafod pa lwybr allai fod yr un gorau i chi. Boed hynny'n flwyddyn sylfaen, cyrsiau proffesiynol, gradd meistr integredig neu opsiwn arall, gallant eich helpu i benderfynu ar ba gwrs i'w astudio a sgwrsio am opsiynau ar gyfer profiad gwaith, neu leoliadau all eich helpu i sefyll allan.

Mae'r tîm gyrfaoedd hefyd yma i'ch helpu chi drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol, gan gynnig ystod o wasanaethau cyngor gyrfaol.

O gael hyd i waith dros dro yn ystod eich astudiaethau gyda Temps Glyndŵr, i gychwyn eich busnes eich hun ar ôl graddio gyda chymorth gan y ganolgan menter Y Zôn

Gallant hefyd eich cynorthwyo gydag apwyntiadau cyfarwyddyd gyrfaol i drafod eich dewisiadau gyrfaol – naill ai wyneb yn wyneb, neu ar-lein drwy ddefnyddio ein cyfleuster e-arweiniad.

Mae'r swyddfa gyrfaoedd wedi ei lleoli yn Adeilad Edward Llwyd, ar y llawr gwaelod. Eu horiau agor yw:

Dydd Llun: 9am - 5pm

Dydd Mawrth: 10am - 5pm

Dydd Mercher: 9am - 5pm

Dydd Iau: 9am - 5pm

Dydd Gwener: 9am - 4.30pm

Neu gallwch gysylltu â nhw drwy e-bostio careerscentre@glyndwr.ac.uk neu ffonio 01978 293240.

Desg Holwch

Mae'n siŵr y bydd gennych gwestiynau sydd angen eu hateb yn ystod eich cyfnod yma gyda ni ac mae ein tîm cyfeillgar wrth y Ddesg Gwybodaeth i Fyfyrwyr wrth law i helpu.

Byddwch yn gallu cael cefnogaeth a chymorth mewn amrywiaeth eang o feysydd o weithdrefnau academaidd a chofrestru, llety, ac ymsefydlu i ble i fynd am gymorth gofal iechyd, amnewid cerdyn adnabod, amserlenni, graddio a phopeth yn y canol.

Ac os na allant ateb eich cwestiynau, byddant yn gwybod yn union i bwy i ofyn, felly byddant yn gallu eich cysylltu â'r person cywir yn gyflym iawn.

Neu os ydych yn chwilio am ddigwyddiadau a gweithgareddau ar y campws ac yn yr ardal leol, mae gan y Ddesg Gwybodaeth i Fyfyrwyr lawer o wybodaeth am hynny hefyd, felly mae'n lle da i alw heibio iddo'n rheolaidd er mwyn cael eich diweddaru!

Byddwch yn dod o hyd i'r tîm Gwybodaeth i Fyfyrwyr yn Adeilad Edward Llwyd, Llun - Gwen 8.30 – 5pm. 

Neu anfonwch e-bost cyflym iddynt ASK@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top