GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Eich arian

Eich arian

Cyllid a Chymorth Cyllido

Gall prifysgol fod yn ddrud. Mae gennych ffioedd dysgu i'w talu, costau byw i feddwl amdanyn nhw a byddech hefyd yn hoffi gwasgu bywyd cymdeithasol i mewn hefyd.

Ond mae help wrth law i drafod yr holl gostau hyn efallai nad ydych wedi meddwl amdanyn nhw o'r blaen.

Y stop cyntaf yw cyllid i fyfyrwyr. Gallwch wneud cais am fenthyciadau myfyrwyr a grantiau neu fwrsariaethau gyda'ch gwasanaeth cyllid myfyrwyr fel Cyllid Myfyrwyr Cymru neu Student Finance England. Gall y benthyciadau hyn gael eu defnyddio i dalu eich ffioedd hyfforddi a helpu tuag at eich costau byw fel llety, bwyd a theithio.

I helpu ychydig mwy gyda eich sefyllfa ariannol, gallech hefyd chwilio am waith rhan amser i ffitio o amgylch eich astudiaethau. Mae llawer o fusnesau yn cyflogi myfyrwyr dros dro a allai fod yn dda os ydych yn bwriadu mynd adref am yr haf ond yn dal yn awyddus i ennill ychydig o arian ychwanegol yn ystod y tymor.  Edrychwch ar safleoedd swyddi ar-lein neu ein porth cymorth gyrfa ar-lein WGUconnect yn eich helpu i ddod o hyd i gyflogaeth ran-amser a llawn a phan fo'r amser yn iawn, swyddi gwag i raddedigion. 

Os yw arian yn dal i fod yn bryder i chi, mae ein tîm cyllid  a lles myfyrwyr bob amser yma i roi cyngor am unrhyw bryderon ariannol a allai fod gennych. 

Gallant hefyd wneud  'gwiriad iechyd ariannol' er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn yr holl arian y mae gennych hawl iddo.

Gallwch weld mwy am ein cefnogaeth ariannol yn ein hadran ffioedd a chyllid.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top