GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Eich anabledd

Eich anabledd

Beth bynnag yw eich anabledd, eich gwahaniaeth dysgu neu'ch cyflwr meddygol, gallwn eich helpu. Dydy rhai myfyrwyr ddim hyd yn oed yn gwybod bod ganddyn nhw anabledd hyd nes iddyn nhw gyrraedd y brifysgol, sy'n gallu ei gwneud yn anodd i addasu i fywyd a gwaith prifysgol. Rydym yma i'ch cefnogi chi a'ch anabledd yn ystod eich cyfnod yma, gan wneud yn siŵr eich bod yn cael yr holl gymorth (a chymorth ariannol) rydych chi'n gymwys i'w gael. 

Os oes gennych anawsterau dysgu megis Dyslecsia neu Dyspracsia, efallai y byddwch yn gallu cael cymorth arbenigol un i un. Bydd yn yn eich helpu i ddatblygu eich dysgu annibynnol eich hun gyda strategaethau sy'n addas i'ch arddull dysgu.

Os byddwch yn cael bod pethau na allwch eu rheoli'n dod rhyngddoch chi a'ch gwaith, efallai y bydd cynllun dysgu unigol yn ddefnyddiol i chi. Gall ein tîm anabledd eich helpu i greu cynllun dysgu sy'n benodol i chi i'ch helpu i gyflawni. Gallai gynnwys unrhyw beth o diwtoriaid ychwanegol i ddefnyddio offer arbenigol.

Yn ein canolfan asesu, mae'r tîm yn gallu darparu Asesiadau Anghenion Astudio ar gyfer myfyrwyr sy'n gymwys i gael y Lwfans Myfyrwyr Anabl i'ch helpu yn ystod eich cyfnod yn Glyndŵr.  

Dyma ganllaw cam wrth gam i'r broses o wneud cais LMA.

DSA process

 

 

Gallwch wneud apwyntiad gyda'r tîm cynhwysiant drwy ffonio 01978 293266, e-bostio inclusion@glyndwr.ac.uk neu daro heibio 3ydd llawr Adeilad Edward Llwyd.

Gall myfyrwyr presennol gael hyd i ragor o wybodaeth am wasanaethau cymorth anabledd ar Moodle.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top