GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Eich Profiad

Eich Profiad

Undeb y Myfyrwyr

Rhan fawr o'r profiad prifysgol yw cymryd rhan yn Undeb y Myfyrwyr. Boed hynny'n mynd ar nosweithiau allan, ymuno â chymdeithasau neu ddod yn rhan o'r Undeb fel swyddog etholedig.

Fel myfyriwr yma yn PGW, rydych chi eisoes yn aelod (YAY!), felly rydych chi'n gallu pleidleisio mewn etholiadau myfyrwyr  a manteisio ar yr holl wasanaethau gwych sydd gan yr undeb i'w cynnig.

Mae Undeb y Myfyrwyr yma i'ch cynrychioli chi a'ch llais fel myfyriwr Glyndwr Wrecsam, ac i helpu i wneud eich amser yn y brifysgol y gorau y gall fod.

Byddwch yn dod o hyd i'ch swyddogion UM yn adeilad Undeb y Myfyrwyr, lle gallwch alw i mewn i drafod beth bynnag sydd ar eich meddwl - maen nhw bob amser yn hapus i helpu!

Gallwch hefyd gysylltu â swyddogion UM drwy e-bost union@glyndwr.ac.uk neu ffonio 01978 293371.

Edrychwch ar y wefan UM yma neu gadw i fyny â'r hyn sydd ymlaen gyda nhw drwy Facebook a Twitter.

 


LHDT

Mae gennym gymuned amrywiol o fyfyriwr yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam ac rydym wedi ymrwymo i ddiwylliant sy'n cynnwys urddas a pharch i bawb.

Rydym yn falch o fod yn brifysgol LHDT-gyfeillgar ac yn credu na ddylai unrhyw fyfyriwr deimlo'n anghyfforddus, neu brofi gwahaniaethu yn ei erbyn oherwydd ei ryw neu'i rywioldeb.

Rydym wedi cryfhau ymhellach ein cefnogaeth o staff  a myfyrwyr LHDT drwy gydweithio ag elusen genedlaethol Stonewall, i ddod yn hyrwyddwr amrywiaeth.

I lawer o bobl ifanc, symud oddi cartref yw'r cyfle cyntaf iddynt gofleidio eu hunaniaeth, felly does dim syndod bod llawer o bobl yn dewis 'dod allan' tra byddan nhw yn y Brifysgol.  Er y gall hyn fod yn brofiad rhyddhaol iawn, gall hefyd fod yn amser anodd iawn.

Mae gan Undeb y Myfyrwyr Glyndwr Wrecsam cymdeithas LHDT sydd â'r nod o godi ymwybyddiaeth, cefnogi ymgyrchoedd perthnasol a chynnig cefnogaeth i'w aelodau. Mae ganddynt hefyd nifer o weithgareddau cymdeithasol, gan ddarparu rhwydwaith cefnogol ar gyfer eu haelodau yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol. Gallwch gofrestru â chymdeithas yn ystod Wythnos y Glas, neu ar unrhyw adeg arall.  Cysylltwch â'r UM am ragor o wybodaeth. 

Os ydych yn teimlo'n ddryslyd neu ond yn edrych am rywun i siarad â nhw'n gyfrinachol, gallwch gysylltu â'ch  Canolfan Cynghori Undeb y Myfyrwyr  neu gallwch siarad ag un o gynghorwyr Gwasanaethau Myfyrwyr y brifysgol sy'n gallu helpu ichi gysylltu â'r bobl/sefydliadau perthnasol os bydd y mater yn rhywbeth sydd y tu allan ein harbenigedd. 

 

Cyn-fyfyrwyr

Dydy cefnogaeth yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam ddim yn dod i ben ar ôl graddio. Mae ein Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr yn cynnig llawer o fanteision - ac nid dim ond cadw mewn cysylltiad â chyn-fyfyrwyr eraill.

Mae hefyd yn cynnig cymorth gyrfaol, ein cylchlythyr cyn-fyfyrwyr a gostyngiadau ar gyfleusterau prifysgol.

Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych, felly dewch yn rhan o'n cymdeithas cyn-fyfyrwyr a'n teulu cyn-fyfyrwyr.

Cewch wybod mwy am gymuned y cyn-fyfyrwyr drwy ffonio 01978 293003 neu anfon e-bost i alumni@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top