Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Rydym yma i chi...

P'un a oes gennych gwestiynau am reoli'ch arian neu am gael cyngor am gydbwyso astudio gyda'ch bywyd cartref, yma yn PGW mae gennym dimau cymorth penodol sydd yma i'ch helpu chi!

WGU4U Logo
PGW yn eich cefnogi chi
more than a degree

Read our support

blog posts

Cymorth i fyfywyr
Top