GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Holi ein myfyrwyr

Holi ein myfyrwyr

Eisiau gwybod mwy am fywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr? Siaradwch ag un o’n Llysgenhadon Myfyrwyr! Mae ein llysgenhadon yn fyfyrwyr presennol ar gyrsiau amrywiol - ac maen nhw yma ai ateb eich cwestiynau a dweud popeth wrthoch chi am fod yn fyfyriwr yn Wrecsam.

 

Chwiliwch am y pwnc os oes gennych gwestiwn penodol, neu edrychwch ar broffiliau’r llysgenhadon i ganfod eu trefi genedigol, ieithoedd, diddordebau a mwy.

 

Noder nad yw’r gwasanaeth UniBuddy ar gael yn y Gymraeg, ond mae siaradwyr Cymraeg ar gael am sgwrs. Edrychwch ar broffiliau llysgenhadon i ganfod siaradwr Cymraeg. 

Top