Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y BrifysgolQAA
Live Chat Software by Click4Assistance UK
wythnos blasu

Wythnos blasu Brifysgol

Meddwl am fynd i'r Brifysgol?

Os ydych chi eisiau profi darlith go iawn, beth am gofrestru ar gyfer blas ar brifysgol at Glyndwr Wrecsam.

Ymunwch â ni ac achub y cyfle i gyfarfod ein darlithwyr ac i brofi Prifysgol fel rhan o wythnos blasu AM DDIM wedi'i theilwra'n benodol i chi!

Mae'r wythnos wedi ei chynllunio i fod yn hyblyg er mwyn ichi gael mynychu cymaint o sesiynau ag yr hoffech chi - profwch ddiwrnod cyfan yn y Brifysgol neu dewiswch dim ond y cyrsiau unigol sydd o ddiddordeb penodol i chi.

I archebu unrhyw un o'r sesiynau isod, ffoniwch 01978 293575, neu anfonwch e-bost i enquiries@glyndwr.ac.uk , gan nodi pa sesiwn/sesiynau mae gennych chi ddiddordeb ynddyn nhw.

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y BrifysgolQAA
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top