GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Dyddiau Ymgeisydd

Dyddiau Ymgeisydd

Beth yw diwrnod ymgeisydd? 

Mae ein dyddiau ymgeisydd ar gyfer myfyrwyr sy'n cael cynnig gyda ni ac yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am y cwrs rydych wedi gwneud cais amdano a'r brifysgol.

Beth sy'n digwydd ar ddiwrnod yr ymgeisydd?

Ar y diwrnod, bydd cyfle i chi dreulio amser yn yr adran academaidd o'ch dewis lle gallwch gwrdd ag academyddion, staff a myfyrwyr presennol. Byddwch hefyd yn gallu cymryd rhan mewn darlithoedd a chyflwyniadau byr i gael teimlad o fywyd cwrs yn PGW.

Os nad ydych wedi bod i'r brifysgol o'r blaen neu os hoffech gymryd golwg arall o gwmpas, bydd teithiau campws ar gael hefyd, a gallwch ymweld â'n llety ar y campws.

Sut i gyrraedd yma

Lleolir prif gampws Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymyl canol tref Wrecsam. Rydym ychydig funudau o daith gerdded o orsaf drenau gyffredinol Wrecsam a 10 munud o brif orsaf fysiau Wrecsam. Ein cyfeiriad a'n cod post yw:

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Ffordd yr Wyddgrug
Wrecsam
LL11 2AW

Cewch wybod mwy am sut i gyrraedd yma ar ein tudalen sut i ddod o hyd i ni.

Sut i gadw lle

Trwy wahoddiad yn unig yw dyddiau ymgeisydd. Os ydych chi wedi gwneud cais am gwrs israddedig ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost i'ch gwahodd i ddigwyddiad.

Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top