GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Header Teithiau Campws

Teithiau Campws

Y ffordd orau o brofi potensial llawn unrhyw brifysgol yw ymweld.

Rydym yn argymell eich bod yn ymweld ag un o'n Diwrnodau Agored a gynhelir drwy gydol y flwyddyn, ond rydym yn gwybod ei bod yn bosibl na fydd y dyddiadau hyn yn gyfleus ichi.

Os yw hyn yn wir, byddwn yn awgrymu ichi gysylltu â ni er mwyn i ni allu trefnu taith gampws personol, ar adeg sy'n addas i chi.

Mae teithiau'n cael eu harwain gan aelod o'n tîm derbyn neu un o'n llysgenhadon myfyrwyr cyfeillgar a byddant yn gallu ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych am fywyd yn PGW, neu gynnig awgrymiadau defnyddiol i chi am y broses ymgeisio.

Bydd taith campws yn cynnwys yr uchafbwyntiau canlynol:

  • Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura
  • Mannau arlwyo
  • Undeb y Myfyrwyr
  • Cyfleusterau chwaraeon
  • Darlithfaoedd, gweithdai a labordai
  • Canolfan gyrfaoedd
  • Llety
  • Gwasanaethau myfyrwyr
  • Diwydiannau creadigol
  • A llawer mwy ...

Mae'r rhan fwyaf o'n teithiau campws i unigolion yn digwydd ar y prif gampws yn Wrecsam campus, ond os hoffech chi ymweld ag Ysgol y Celfyddydau Creadigol yn Stryt y Rhaglaw, neu â'n campws Llaneurgain byddwn ni'n hapus i wneud y trefniadau hyn ar eich cyfer chi.

I drefnu taith ar amser sy'n gyfleus ichi, cysylltwch â'n tîm derbyniadau ar  enquiries@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293439.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top