Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
NOSON AGORED LLANEURGAIN

NOSON AGORED LLANEURGAIN

Dewch i gael gwybod mwy am ein cyrsiasydd â  ffocws gyrfaol yn ein Noson Agored ar ein campws yn Llaneurgain ddydd Iau, Mawrth 21 o 3.30pm tan 6.30pm.

Bydd mynychu ein digwyddiad yn rhoi syniad gwych ichi o sut beth yw astudio yn Glyndŵr Wrecsam; yn rhoi'r cyfle ichi ddysgu mwy am ein cyrsiau, gofyn cwestiynau am eich maes astudio penodol yn ogystal â chael cyfarfod tiwtoriaid cwrs

Boed chi'n ystyried astudio cwrs israddedig, ôl-raddedig, proffesiynol neu gwrs byr (llawn-amser neu rhan-amser), galwch heibio i siarad ag un o'n harbenigwyr a thrawsnewid eich dyfodol! 

Cynhelir y digwyddiad hwn yn ein campws Llaneurgain (cod post: CH7 6AA). Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau yma.

northop open evening

Mae'r meysydd pwnc yn cynnwys:

 • Celf a Dylunio
 • Technoleg y Cyfryngau Creadigol
 • Cyfrifiadura
 • Peirianneg
 • Addysg
 • TAR
 • Busnes
 • Chwaraeon
 • Ffisiotherapi
 • Plismona
 • Troseddeg
 • Seicoleg
 • Iechyd a Llesiant Meddwl
 • Gwyddor Anifeiliaid

CADWCH EICH LLE NAWR

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAAonline prospectus

Top