GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
NOSON AGORED Llanelwy

NOSON AGORED Llanelwy

Dewch i gael gwybod mwy am ein cyrsiasydd â  ffocws gyrfaol yn ein Noson Agored ar ein campws yn Llanelwy Dydd Mawrth, Mehefin 18 o 4.30pm tan 6.30pm.

CADWCH EICH LLE NAWR

Bydd mynychu ein digwyddiad yn rhoi syniad gwych ichi o sut beth yw astudio yn Glyndŵr Wrecsam; yn rhoi'r cyfle ichi ddysgu mwy am ein cyrsiau, gofyn cwestiynau am eich maes astudio penodol yn ogystal â chael cyfarfod tiwtoriaid cwrs

Galwch heibio i siarad ag un o'n harbenigwyr a thrawsnewid eich dyfodol! 

Cynhelir ydigwyddiadhwn ynein Campws Llanelwy (cod post: LL17 0JD). Gellir dod o hyd i gyfarwyddiadau yma.

Mae'r meysydd pwnc yn cynnwys:

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAAonline prospectus

Top