Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAA
Live Chat Software by Click4Assistance UK
online prospectus

Content page header

Sgyrsiau a Digwyddiadau

Diwrnod Agored Prifysgol Glynd┼Ár Wrecsam

Isod mae amserlen arfaethedig ar gyfer diwrnod agored Mawrth 2. Caiff amserau eu cadarnhau'n nes at y dyddiad.

Neuadd Chwaraeon

Cofrestru 10am – 2pm (bydd y Brifysgol ar agor i ymwelwyr tan 1pm)

Bydd staff academaidd ar gael yn y neuadd chwaraeon o 10am i 2pm

  • Yr Adran Wyddoniaeth yn darparu teithiau o gwmpas cyfleusterau'r labordai.
  • Tiwtoriaid o Dechnoleg y Cyfryngau Creadigol yn dangos ein cyfleusterau Teledu, Sain a Cherddoriaeth yng Nghanolfan y Diwydiannau Creadigol.
  • Darganfod mwy am ein efelychydd hedfan Merlin a chartref Rasio Glyndwr yn ein Hadran Beirianneg.
  • Cyngor 1-to-1 ar gylllid myfyrwyr a materion lles.

Bydd y tim Ymholiadau a Derbyniadau wrth law i gynnig cyngor ar Ddatganiadau Personol a Chyfarwyddyd Cyfweld.


Darlithfa A Canolfan Edward Llwyd

12pm              Hyfforddi Chwaraeon a Phêl-droed

Darlithfa B Canolfan Edward Llwyd

11am                    Therapi Galwedigaethol

11.30am               Astudiaethau Addysg, Teulu a Phlentyndod

 

Bydd Cymorth Anabledd ar gael yn y llyfrgell i ddarparu cyngor a chyfarwyddyd un-i-un. 

Mae'r Canolfan Gyrfaoedd ar agor am gyngor a chyfarwyddyd galw heibio


Darlithfa A John Troth

 

10.30am         Anerchiad Croeso gan y Dirprwy Is-ganghellor Yr Athro Claire Taylor

11.15am         Sgwrs am lety

12.15pm         Sgwrs am lety

1.15pm           Sgwrs am lety  

 

Bydd ystafell yn ein bloc llety pentref y myfyrwyr ar gael ichi edrych arni os na fyddwch yn gallu mynychu'r cyfarfodydd.


Ysgol y Celfyddydau Creadigol

Sgyrsiau/gweithdai pwnc-benodol

11.30am          Dylunio (gan gynnwys Animeiddio, Celfyddyd Gemau, Dylunio Graffeg, Nofelau Graffig, Darlunio, Effeithiau Gweledol)

12pm               Gweithdy Portffolio

1pm                Celfyddydau Cain a Chymhwysol (gan gynnwys Cerameg, Gwydr, Gemwaith, Gwaith Metel, Lluniadu, Gosod, Arlunio, Gwneud Printiau, Ffotograffiaeth a Ffilm, Cerflunio)

Cynhelir teithiau tywys o'r adeilad dan am:

10.15am               11.15am               12.15pm               1.15pm

DS: Mae'r ysgol gelf oddi ar y campws, yn Stryt y Rhaglaw gerllaw. By bysiau gwennol ar gael drwy'r dydd i fynd ag ymwelwyr yn i'r ysgol gelf ac yn ôl i'r prif gampws. 


 

Regent Street Pic

Ystafell B118a - PlaySpace

10am - 2pm        Arddangosiadau o Argraffu 3-D, Realiti Rhithwir, Realiti Estynedig a Chipio Symudiadau


Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAA
Live Chat Software by Click4Assistance UK
online prospectus

Top