Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Content page header

Sgyrsiau a Digwyddiadau

Diwrnod Agored Prifysgol Glynd┼Ár Wrecsam

Dydd Sadwrn, Mawrth 2, 10yb-2yp

Isod mae amserlen arfaethedig ar gyfer diwrnod agored. Caiff amserau ar gyfer sgyrsiau a digwyddiadau ar gyfer Dydd Sadwrn, Mawrth 2 eu cadarnhau'n nes at y dyddiad.

Neuadd Chwaraeon

Cofrestru 10am – 1yp (bydd y Brifysgol ar agor i ymwelwyr tan 2yp)

Bydd staff academaidd ar gael yn y neuadd chwaraeon o 10yb i 2yp

  • Yr Adran Wyddoniaeth yn darparu teithiau o gwmpas cyfleusterau'r labordai.
  • Tiwtoriaid o Dechnoleg y Cyfryngau Creadigol yn dangos ein cyfleusterau Teledu, Sain a Thechnoleg Cerddoriaeth yng Nghanolfan y Diwydiannau Creadigol.
  • Darganfod mwy am ein efelychydd hedfan Merlin a chartref Rasio Glyndwr yn ein Hadran Beirianneg.
  • Cyngor 1-i-1 ar gylllid myfyrwyr a materion lles.

Bydd y tim Ymholiadau a Derbyniadau wrth law i gynnig cyngor ar Ddatganiadau Personol a Chyfarwyddyd Cyfweliad.

Yma cewch hefyd ddarganfod manylion ein sgyrsiau a gweithgareddau sy'n digwydd drwy'r dydd.


Canolfan Edward Llwyd

Bydd Cymorth Anabledd ar gael yn y llyfrgell i ddarparu cyngor a chyfarwyddyd un-i-un. 

Mae'r Canolfan Gyrfaoedd ar agor am gyngor a chyfarwyddyd galw heibio.


Darlithfa A John Troth

 

10.30yb         Anerchiad Croeso 

11.15yb         Taith llety

12.15yp         Taith llety

1.15yp           Taith llety 

 

Bydd ystafell yn ein bloc llety Pentref Wrecsam ar gael ichi edrych arni os na fyddwch yn gallu mynychu'r cyfarfodydd.


Ysgol y Celfyddydau Creadigol

Sgyrsiau/gweithdai pwnc-benodol

11.30yb          Dylunio (gan gynnwys Animeiddio, Celfyddyd Gemau, Dylunio Graffeg, Nofelau Graffig, Darlunio, Effeithiau Gweledol)

12yp               Gweithdy Portffolio

1yp                 Celfyddydau Cain a Chymhwysol (gan gynnwys Cerameg, Gwydr, Gemwaith, Gwaith Metel, Lluniadu, Gosod, Arlunio, Gwneud Printiau, Ffotograffiaeth a Ffilm, Cerflunio)

Cynhelir teithiau tywys o'r adeilad am:

10.15yb               11.15yb               12.15yp               1.15yp

DS: Mae'r ysgol gelf oddi ar y campws, yn Stryt y Rhaglaw gerllaw. Bydd bysiau gwennol ar gael drwy'r dydd i fynd ag ymwelwyr i'r ysgol gelf ac yn ôl i'r prif gampws. 


 

Regent Street Pic
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAAonline prospectus

Top