Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAA
Live Chat Software by Click4Assistance UK
online prospectus

Llety Lleol

Llety Lleol

Gall aros yn Wrecsam gyfoethogi’ch profiad diwrnod agored drwy roi syniad ichi am sut fath o brofiad yw byw’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Am restr lawn o ddarparwyr llety yn yr ardal, ewch i wefan Gwybodaeth i Dwristiaid Wrecsam  (dolen allanol) 
Mae’r lleoedd canlynol yn cael eu cynnig cyfraddau gostyngol i fyfyrwyr a theuluoedd sy'n mynychu ein diwrnod agored ym mis Mawrth:

The Lemon Tree

Ffôn: 01978 261211

Gostyngiad o 15% ar bob tariff ystafell dim ond ichi roi’r côd.GLYNDWR wrth archebu lle ar-lein.

Holt Lodge

Ffôn: 01978 661002

£64.95 am bob ystafell y noson, yn cynnwys brecwast

Archebwch yn uniongyrchol gyda'r gwesty gan ddyfynnu 'diwrnod agored Prifysgol Glyndŵr'

Cross Lanes

Ffôn: 01978 780555

£60 sengl, £80 dwbl y noson, yn cynnwys brecwast ar gyfer nos Wener / nos Sadwrn.

Rydym yn cynnig cyfradd arbennig o £40 sengl a £50 dwbl os byddwch chi am aros ar y nos Iau neu’r nos Sul.

Archebwch yn uniongyrchol gyda'r gwesty gan ddyfynnu 'diwrnod agored Prifysgol Glyndŵr'
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAA
Live Chat Software by Click4Assistance UK
online prospectus

Top