GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Cynlluniwch eich diwrnod header

Cwestiynau cyffredinol
am y Diwrnod Agored

Oes angen imi logi lle?

Rwy'n methu dod i'r diwrnod agored, beth ddylwn i ei wneud?

 phwy ddylwn i gysylltu os oes gen i unrhyw gwestiynau am y diwrnod agored?

Faint o westeion y gallaf ddod â nhw gyda mi?

A oes gennych fynediad i bobl anabl?

Ble mae'r Brifysgol?

Ble y galla i barcio a faint mae’n ei gostio?

I ble bydda i’n mynd ar ôl imi gyrraedd?

A gaf i fynychu mwy nag un sgwrs pwnc?

Can I see the student accommodation on campus?

Will I be able to find out about fees and funding?

Can I speak to someone about my disability and what support I would get while studying?

Is there somewhere to eat on campus?

Can I visit your other campuses?

Where can I stay? 

I am interested in Postgraduate Study, can I still attend your open day?


Faint o'r gloch mae pethau'n cael eu cynnal ar y diwrnod agored?

Mae'r dyddiau agored yn rhedeg o 10am -2pm. Mae Cofrestru'n cau am 1pm i roi amser i bobl mynd o gwmpas y campws.

Mae teithiau campws yn rhedeg drwy gydol y dydd a bydd digon o sgyrsiau amrywiol yn cael eu cynnal.

Oes angen imi logi lle?

Mae bob tro yn fanteisiol i logi ymlaen llaw fel ein bod ni'n gwybod eich bod chi'n dod, ond does dim rhaid i chi, mae'n iawn i ddod draw ar y dydd a chofrestru. Cofrestrwch yma am ein diwrnod agored nesaf.

 
Rwy'n methu â mynychu’r diwrnod agored, beth ddylwn ei wneud?

Os nad ydych yn gallu mynychu ein diwrnod agored nesaf, neu unrhyw un o'r digwyddiadau y byddwn ni’n eu cynnal yn y dyfodol agos, yna beth am archebu taith gampws wedi ei phersonoli ar amser sy'n gyfleus i chi.

 phwy ddylwn i gysylltu os oes gen i unrhyw gwestiynau am y diwrnod agored

Os oes angen ichi siarad â ni cyn i chi gyrraedd, neu os oes gennych ymholiad cyffredinol ynglŷn â mynychu'r diwrnod agored neu wneud cais i Brifysgol Glyndŵr, cysylltwch â'n tîm derbyniadau ar 01978 293439 eu anfonwch e-bost enquiries@glyndwr.ac.uk

Rydym bob amser yn hapus i helpu!  Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook  neu ar  Twitter ar @glyndwruni gan ddefnyddio'r hashnod  #wguopenday 

Faint o westeion y gallaf ddod â nhw gyda mi?

Gallwch ddod â chynifer o ffrindiau a theulu ag y dymunwch. Mae croeso i blant yma hefyd a chewch chi fynediad am ddim i Techniquest ar gyfer eich gwesteion ar y dydd.

Cewch chi docyn gyfarch am ddim pan fyddwch yn cofrestru yn y neuadd chwaraeon ar ôl cyrraedd.

A oes gennych fynediad i bobl anabl?

Mae mynediad i bobl anabl ar gael ar draws y campws, rhowch wybod i ni os oes angen unrhyw help arnoch chi cyn neu ar ôl ichi gyrraedd. Mae parcio i bobl â bathodynnau glas ar gael ar draws y campws hefyd.

Ble mae'r Brifysgol?

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam mewn lleoliad delfrydol boed ichi deithio yn y car, mewn bws neu ar y trên! Ewch i'n dudalen Sut i gael hyd i ni am ragor o fanylion.

Ble y galla i barcio a faint mae’n ei gostio?

Mae gennym faes parcio mawr ac mae AM DDIM ar y dydd, dilynwch yr arwyddion ar ôl cyrraedd!

I ble bydda i’n mynd ar ôl imi gyrraedd??

Head to the Sports Centre where you will find the main check-in desk and pick up your welcome pack.

A gaf i fynychu mwy nag un sgwrs pwnc?

Cewch. Gallwch fynychu gymaint ag y dymunwch. Mae'n dda eich arfogi'ch hyn â chymaint o wybodaeth ag sy'n bosibl! 
Edrychwch ar ein hamserlen cyn ichi ddod er mwyn cynllunio eich diwrnod o gwmpas amserau’r gwahanol sgyrsiau.

Can I see the student accommodation on campus?

Yes, our Residential and Campus Life team will be on hand during the day and will be offering a talk about your accommodation options as well as taking guests on a tour of the accommodation that we have available on campus.

Tours start from the John Troth lecture theatre at 11am, 12.15pm and 1.15pm.

Will I be able to find out about fees and funding?

Yes we have a dedicated student support team available to answer all your questions on fees and funding - you will find them in the Sports Hall during the open day offering 1-2-1 advice and guidance.

Can I speak to someone about my disability and what support I would get while studying?

Our disability advisor will be on hand for you and your family to discuss any issues relating to learning support or disability, informally and in confidence. She will be based in the Edward Llwyd Building (no 9 on the campus map.)

Is there somewhere to eat on campus?

Our newly refurbished catering outlets will be open where you can grab a coffee or a bite to eat. 

If you prefer you can take a walk into the town centre you will find a variety of places to eat and drink.

Can I visit your other campuses?

For students who are interested in our land-based courses, you may wish to visit our Northop campus.  The Northop campus will be open from 11am - 3pm and staff will be available to show you around the facilities.

Where can I stay?

If you need overnight accommodation in the area then Wrexham has a number of places to stay - some within a few minutes walk of Wrexham Glyndŵr University.  Click here to see special open day rates for our visitors.

I am interested in postgraduate study, can I still attend your open day?

Our open days are primarily aimed at Undergraduates however you are more than welcome to attend to to view the campus and get a taster of university life here at Wrexham Glyndwr.  We do have specific open evenings for those who are interested in Postgraduate or Professional level study - find out more information and book here.


CLICK HERE TO REGISTER FOR OUR NEXT OPEN DAY

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAAonline prospectus

Top